Phật Giáo

Tướng, vô tướng trong đi chùa lễ Phật

Thứ năm, 11/02/2017 | 12:47

Chùa nào cũng được, miễn sao tu tập thuận lợi là được. Đừng có kẹt vào tướng. À chùa này linh thiêng. À chùa này thầy giỏi. Phải đạt đến cái thấy của Bát Nhã, tức là đừng chấp vào tướng. Bất cứ chùa nào, con cháu của Phật cũng vào lạy Phật, tụng kinh được.

Trong Kinh Kim Cương Bát Nhã, đức Phật hỏi Thầy Tu Bồ Đề: "Tu Bồ Đề, thầy nghĩ sao? Có thể nhận diện Như Lai qua thân tướng hay không? Bạch đức Thế Tôn, không. Cái mà Như Lai nói là thân tướng vốn không phải là thân tướng." 

Rồi Phật dạy thầy Tu Bồ Đề: "Nơi nào có tướng là nơi đó còn có sự lường gạt. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng, tức là thấy được Như Lai". Kinh văn dạy chúng ta cần phải có cái nhìn bằng tuệ nhãn. Cái nhìn tuệ nhãn chỉ đạt được khi mình thấy được cái chân tướng, không sinh không diệt.
 
Ngày tết, ngày rằm các phật tử thường chen nhau đi chùa. Đi chùa lạy Phật cầu an, cầu xin cho mình và mọi người thân được an lạc. Nhưng cái an lạc của phật tử là những cái vô thường. Phật tử luôn cầu mong được khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật nhưng phật tử không biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là cái không thể tránh khỏi. Mặt khác, Phật dạy trong Bảo Vương Tam Muội rằng: “Niệm thân bất cầu vô bệnh, thân vô bệnh tất tham dục dễ sanh”.

Khi dâng sớ cầu an đầu năm cho người thân trong gia đình, phật tử phải có cái tuệ nhãn mà Phật dạy. Người thân của mình được an lạc không chỉ bằng lời cầu nguyện, mà phải thấy rằng sự an lạc của con, cháu mình còn có liên quan đến giáo dục, gia đình, xã hội, học vấn và cả di truyền của cha mẹ. Hạnh phúc và an lạc của con cháu mình, không phải chỉ do thành tâm, cố gắng của bản thân mà cần sự tưới tẩm bởi những giọt nước ngọt ngào của gia đình và xã hội.

Chùa là nơi tu tập của đại chúng. Chùa cũng là một tướng, là hình thức. Trong cuộc sống hàng ngày mình cần hình thức, mình cần tướng nhưng mình không cần phải bám víu vào chúng. Mình có thể tu tập hành trì giới luật, tụng kinh ở bất cứ chùa nào mà mình thấy thuận tiện. Ở Đà Nẵng, nếu chùa Bát Nhã đông quá, thì có thể tu tập sinh hoạt với đại chúng ở chùa Hải Lạc cách đó có một đoạn đường ngắn. Chùa nào cũng được, miễn sao tu tập thuận lợi là được. Đừng có kẹt vào tướng. À chùa này linh thiêng. À chùa này thầy giỏi. Phải đạt đến cái thấy của Bát Nhã, tức là đừng chấp vào tướng. Bất cứ chùa nào, con cháu của Phật cũng vào lạy Phật, tụng kinh được.

Dục an thì tất an.

Đầu năm cầu chúc phật tử đồng an, chúc mọi người thân tâm thường an lạc.

Ngày 14, Mậu Thìn nhật, tháng Giêng – Nhâm Dần nguyệt, năm Đinh Dậu – 2017.

Hoàng Phước Đại – Đồng An
Hoàng Phước Đại
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z