Phật Giáo

Tuyển sinh Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư niên khóa (2013 - 2016)

Thứ năm, 09/01/2013 | 16:41

Để tiếp tục công tác đào tạo Giảng sư cho Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Hoằng pháp TW phối hợp với Văn phòng 2 TW GH tiếp tục chiêu sinh khoá VII 2 lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư và Khóa I lớp Đào tạo từ xa Cao cấp Giảng sư

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí       Minh

Số: 01/TB/BHPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                   

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh Khóa VII – Khóa I (2013 – 2016)  2 Lớp Đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư BHPTW GHPGVN 

 

Kính gửi:     BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO, BAN HOẰNG PHÁP CÁC TỈNH - THÀNH HỘI PHẬT GIÁO 

Thưa quí Ban,

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Kỳ I - Khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Để tiếp tục công tác đào tạo Giảng sư cho Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tiếp tục chiêu sinh khoá VII 2 lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư và Khóa I lớp Đào tạo từ xa Cao cấp Giảng sư. Ban Tổ chúc thông báo chương trình đào tạo, theo nội dung như sau:

1. Thời gian đào tạo: 03 năm (2013 – 2016)

2. Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Cấp đào tạo:

a. Lớp Cao cấp Giảng sư:

Tăng ni tốt nghiệp các lớp Cao đẳng Phật học, tốt nghiệp Đại học, Học viện, Trung cấp Giảng sư các khóa.

- Tuổi đời từ 25 đến 35.

- Tuổi đạo từ 5 hạ trở lên

b.  Lớp Trung cấp Giảng sư:

Tăng ni sinh tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Tăng ni Giảng sinh xuất sắc trong các Hội thi Diễn giảng tại các khóa An cư kiết hạ.

- Tuổi đời từ 20 đến 30.

- Đã thọ giới Tỳ kheo

c. Lớp đào tạo từ xa Cao cấp Giảng sư:

- Tuổi đời từ 36 đến 50 tuổi đời.

- Tuổi đạo từ 10 hạ trở lên.

 (Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban tổ chức không nhận các đối tượng ngoài qui định).

4. Ngoại hình: Ban tổ chức chỉ nhận Tăng ni có sức khỏe bình thường và không bị bất cứ khuyết tật nào.

5. Thời gian phát & nhận hồ sơ:

- Phát hồ sơ: Ngày 01.01. 2013 (20.11.Nhâm thìn)

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày  30.3.2013 (19.02.Quý Tỵ)

(Buổi sáng từ 8g00 đến 10giờ00, buổi chiều 14giờ đến 16giờ00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần).

- Thời gian nhận phiếu Báo danh thi: 15 – 19.4.2013 (6 – 10.3.Quý Tỵ)

- Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(Khi đến nộp hồ sơ, mang theo bản chính các loại giấy tờ để đối chiếu)

6. Thời gian thi tuyển và đề cương ôn thi:

* Lớp cao cấp khóa VII & khóa I đào tạo từ xa: 

- Thi viết: 20.4.2013 (11.3. Quý Tỵ) buổi sáng 7giờ30 phút

- Thi diễn giảng: 29.4 – 4. 5.2013 (20 - 25.3.Quý Tỵ)

* Đề cương ôn thi:

- Môn thi viết: Ôn tập theo các bài giảng trong Phật học phổ thông khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Môn thi diễn giảng: Thuyết giảng 20 phút theo các đề tài sau:

Nhân Quả, Sám Hối, Vu Lan – Báo Hiếu,  Đạo Phật, Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Đế, Thập Thiện,  Lục Độ, Vô Thường, Tam Vô Lậu Học, Tam Pháp Ấn, Lục Hòa, Ngũ Uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên, Thành Đạo, Ý Nghĩa Phật Đản, Tứ Ân, Tứ Quả Thinh Văn, Tam Thân Phật.

* Lớp Trung cấp:

- Thi viết: 20.4.2013 (11.3. Quý Tỵ) buổi sáng 7 giờ 30 phút

- Thi diễn giảng: 29.4 – 4. 5.2013 (20 - 25.3.Quý Tỵ)

Đề cương ôn thi:

- Môn thi viết: Ôn tập theo các bài giảng trong Phật học phổ thông khóa 1, 2, 3, 4, 5.

- Môn thi diễn giảng: Thuyết giảng 15 phút theo các đề tài sau:

Đạo Phật, Quy Y Tam Bảo, Ngũ Giới, Ăn Chay, Tụng Kinh & Niệm Phật, Luân Hồi, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Như Ý Túc, Bát Chánh Đạo, Ngũ Thừa.

7. Ngày nhập học: 3.9.2013 (28.7.Quý Tỵ)

8. Thời gian học: 3 năm (2013-2016), từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (7g00 đến 10h15)

- Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

9. Học phí: 

Ban Tổ chức đài thọ.

- Tiền hồ sơ và lệ phí thi là: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng 2 lớp Đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư, chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và xem trên trang Web banhoangphaptw.com – daotaogiangsu.com (thinhphap)

Nơi nhận:

- Như trên

-  Ban thường trực HĐTS GHPGVN

“để kính tường”

- Sở nội vụ - BTG các Tỉnh, Thành

“để biết và giúp đỡ”

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

kiêm TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z