Tag: tỳ kheo

Phóng dật bị Thiên thần quở trách

Phóng dật loạn động là những phiền não chướng ngại dễ xảy ra cho người tu hành khi đối duyên xúc cảnh mà thiếu chánh niệm. Các biểu hiện như nói năng cười giỡn quá mức, ca hát nghêu ngao, trong thì buông thả 6 căn, ngoài thì chạy theo 6 cảnh, tâm không an tịnh, thân chẳng oai nghi… được gọi là phóng dật.
22:08 24/01/2019

Kinh thiện pháp

Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe kinh là kém. Người nhất tâm nghe kinh có hai hạng: nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi không thọ trì pháp. Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không thọ trì pháp là kém.
15:27 21/11/2018

Khánh Hòa: Cơm chay nghĩa tình Pháp Hỷ trao tặng 425 hộp cơm

Sáng ngày 09/09/2017, tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cơm chay nghĩa tình Pháp Hỷ lần thứ 26 đã phát tặng 450 hộp cơm chay cho bệnh nhân nghèo.
13:11 11/09/2017

Thái Bình: Trên 50 giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch thọ giới

Căn cứ giới luật đức Phật chế, thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN và chương trình phật sự 6 tháng cuối năm, ngày 10/10/Mậu Tuất (16/11/2018), BTS PG tỉnh tổ chức kỳ thi khảo hạch các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại Giới đàn chùa Thánh Long. 
18:13 17/11/2018