Phật Giáo

Ước nguyện ngày Thái tử thành Đạo

Thứ năm, 24/01/2018 | 11:39

Giữ cho xe pháp xoay tròn/Thôn quê thành thị Phật còn tư gia/Ai ai cung kính Phật Đà/Trẻ già tu tập Ta Bà lạc an.

 
Cứ như vậy mà nhắc nhau[1]
Về ngày thành Đạo nhiệm mầu năm xưa

Phật ta là đạo nhất thừa
Bắc nam là một như chưa bao giờ

Hoàng y cùng một màu cờ
Từ bi trí tuệ lạy thờ Thế Tôn

Giữ cho xe pháp xoay tròn
Thôn quê thành thị Phật còn tư gia

Ai ai cung kính Phật Đà
Trẻ già tu tập Ta Bà lạc an.
-
Mồng 08/12/Đinh Dậu (24/01/2018)

Thích Giác Tâm

Ghi chú: 
Cứ như vậy mà nhắc nhau[1]: Là ý muốn nói tác dụng hiệu quả của lời kêu gọi trên các trang mạng Phật giáo về ngày đại lễ đức Phật thành đạo. Lòng hướng Phật, lo lắng đạo pháp tương lai, những người con Phật vận dụng công nghệ 4.0, đã khơi gợi nhắc nhở sự lãng quên vô tâm về ngày đại lễ Thái Tử thành Đạo, Ban TTTT T.Ư PG, các trang website Phật giáo, các diễn đàn Phật giáo....đã làm việc bằng trái tim của mình do vậy lễ Thái Tử thành đạo năm nay PL.2561 (08/12/Đinh Dậu) bước đầu đã khởi sắc, đã gây sự chú ý hưởng ứng trong cộng đồng. Tứ chúng đệ tử Phật kính mong Chư tôn Hòa thượng HĐTS trước ngày lễ Thái Tử thành đạo ra văn bản hướng dẫn tổ chức ngày lễ, thì các chùa trong nước cùng đồng loạt hưởng ứng thực hiện, ngày lễ Thái Tử thành đạo theo năm tháng sẽ trở thành đại lễ trong cộng đồng Phật giáo và lan tỏa ra xã hội.
Thích Giác Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z