Phật Giáo

Uy linh mùa thành Đạo

Thứ năm, 27/01/2015 | 08:59

Đây mùa thành Đạo uy linh / Vầng trăng Viên Giác khắp miền nhơn thiên / Cho nhau cõi đạo thiết tha / Trọn câu nhân nghĩa đong đầy trước sau

Sao mai lấp lánh phương Đông
Hào quang đức Phật sáng ngời nhân gian
Chúng sanh bao kiếp trầm luân
Con đường Giác Ngộ thênh thang lối về
Đây mùa thành Đạo uy linh
Vầng trăng Viên Giác khắp miền nhân thiên
Cho nhau cõi đạo thiết tha
Trọn câu nhân nghĩa đong đầy trước sau
Thiên thu một ánh sao mai
Từ nơi đức Phật đạo vàng dài lâu…


Thích Huyền Lam
Thích Huyền Lam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z