Tag: vai trò của tôn giáo đối với phát triển môi trường

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Cùng nhau cam kết bảo vệ môi trường bền vững

Đây là lời kêu gọi nằm trong thông điệp Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ hai được tổ chức tại TT Huế.
10:00 15/10/2019