Tag: Vấn đề sử dụng hình ảnh và tôn tượng tôn giáo như thế nào

Bộ tem Phật in trên lụa duy nhất trên thế giới

Vào dịp Phật Đản 2593 – Phật lịch 2513, nhằm tháng 5 năm 1969, Bưu chính Vương quốc Bhutan đã cho phát hành một bộ tem đặc biệt về đề tài Phật giáo, được thiết kế và in trên chất liệu chưa từng có: lụa.
10:54 22/06/2019

 Vấn đề sử dụng hình ảnh và tôn tượng tôn giáo - Kinh doanh, mỹ thuật & văn hóa tôn giáo (Kỳ 2)

Như đã đề cập ở kỳ trước, thực trạng hình ảnh và các tôn tượng Phật giáo nói chung được “trưng bày và ứng dụng” một cách tùy tiện, ở những nơi công cộng, đã và đang gây nên nhiều tranh cãi từ phía dư luận.
20:33 03/01/2019