Tag: Việt hóa tên chùa người Hoa ở Nam Bộ

Hiện tượng Việt hóa tên chùa người Hoa ở Nam Bộ

Ở đây xin mạo muội làm bàn chút qua góc nhìn thô vụng, hiện tượng ngôn ngữ, về chuyện các tên chùa (miếu) của người  Hoa "bị" Việt hóa.
08:20 23/09/2019