Phật Giáo

Vĩnh Phúc: Lễ siêu tiến Tuần lâm Đệ ngũ cố NT.Thích Nữ Hải Triều Âm

Thứ năm, 04/09/2013 | 14:44

Sáng ngày 28/07/Quý Tỵ (03/09/2013), Chư ni chùa Linh Sơn thôn Hòa Loan, xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn thể môn đồ pháp quyến sơn môn Tào Động đã tổ chức lễ siêu tiến Tuần lâm đệ Ngũ cố Ni trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm

Buổi lễ có sự chứng minh tham dự TT.Thích Thọ Lạc - Uỷ Viên HĐTS GHPGVN; TT.Thích Minh Trí - Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; TT.Thích Chiếu Tạng - Phó BTS GHPGVN Tp.Hà Nội; ĐĐ.Thích Minh Nghiêm - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng Chư tôn đức tăng, ni BTS các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nội và hơn 3000 tín đồ phật tử và nhân dân địa phương tham dự!
 
Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm trọng thể, TT.Thích Thọ Lạc đại diện tông phái Tào Động đã tuyên tiểu sử của cố Ni trưởng, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm ân sư. Sau đó Chư tôn đức tăng, ni đã niêm hương tưởng niệm và tụng Kinh A Di Đà hồi hướng cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc!
 
 
 
Sau phần nghi lễ, môn đồ pháp quyến thành tâm sửa soạn trai nghi thiết lễ cúng dường trai tăng để trọn niềm hiếu đạo!

Thích Giác Minh
Thích Giác Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z