Tag: vu lan báo hiếu là gì

Đừng chờ Vu Lan rồi mới hỏi tại sao con cái phải có hiếu với cha mẹ

Mỗi người chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ vào tinh cha huyết mẹ. Mẹ cưu mang chín tháng mười ngày, nặng nhọc như đội núi, ngày đêm như bệnh nặng. Khi sanh nở thì gan ruột như bị xé rách đau đớn mê man, nên ơn sinh thành của cha mẹ kể sao cho xiết.
13:00 15/07/2019