Tag: vua Tần Bà Sa La quy y Tam Bảo

Vị vua đầu tiên quy y Tam bảo là ai?

Để đem lại thịnh trị và bình an cho một quốc gia, Đức Phật luôn quan tâm đến sinh hoạt và giáo dục một vị vua anh minh. Vì thế, trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh, Đức Phật vẫn luôn dành cho các vị vua sự hoằng hóa hết sức tâm huyết.
10:05 17/11/2019