Phật Giáo

Xin cho....

Thứ năm, 31/08/2017 | 14:25

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để tình người thêm gắn bó/Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để nuôi lớn những yêu thương/Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để tâm thanh tịnh sáng suốt.


Xin cho con sống hòa hợp thương mến nhau

Xin cho con… sống hòa hợp để cuộc đời thêm tươi sáng

Xin cho con… sống hòa hợp để nuôi lớn mầm yêu thương

Xin cho con… sống hòa hợp để tình nghĩa được trọn vẹn

Xin cho con… sống hòa hợp để xóa tan bao hận thù

Xin cho con… sống hòa hợp để trái tim biết bao dung

Xin cho con… sống hòa hợp để mở rộng lòng vị tha

Xin cho con… sống hòa hợp để giúp đỡ và sẻ chia

Xin cho con… sống hòa hợp để học hỏi và tu sửa

Xin cho con… sống hòa hợp để hoàn thành mọi nhiệm vụ

Xin cho con… sống hòa hợp để lắng nghe và tha thứ

Xin cho con… sống hòa hợp để dấn thân và phục vụ

Xin cho con… sống hòa hợp để biết ơn và đền ơn.

Xin cho con những gì tốt đẹp nhất

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để lòng tôn kính Phật.

Xin cho con… nhẫn nhịn nhường để đời thêm tươi sáng.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để trọn vẹn trước sau.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để lòng hết phiền muộn.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để hận thù chấm dứt.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để trong ấm ngoài êm.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để hạnh phúc được tràn đầy.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để sẻ chia cùng cuộc sống.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để không ganh ghét oán hờn.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để tình người thêm gắn bó.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để nuôi lớn những yêu thương.

Xin cho con…nhẫn nhịn nhường để tâm thanh tịnh sáng suốt.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z