Phật Giáo

Xưa - sau

Thứ năm, 14/07/2016 | 13:52

Đồi Mười Tháp thâm u/Tổ nơi đây dừng gậy/Tự tánh bừng pháp giới/Đạo mạch khắp lưu duyên

 
Uyên Nguyên trước cả sơ thời,
Quay về tự tánh sáng ngời nguồn tâm…
Lời xưa vang vọng Pháp âm,
Truyền lưu hậu thế thậm thâm đạo mầu.

Ba ngàn cõi mộng canh thâu,
Bổng nhiên bừng sáng sắc màu Từ quang.

Đường về Tuệ giác thêng thang;
Người về giữa ánh nắng vàng Từ bi.

Ngàn xưa người đã bước đi,
Ngàn sau con cháu khắt ghi dấu hài.

Ba thời chung một Thánh thai,
Độ tam thế mộng vượt ngoài trần lao.

Ngàn xưa cho đến ngàn sau,
Đạo vàng muôn thuở một màu Chân như.

Hải Hiền – Viên Giáo
Hải Hiền – Viên Giáo
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z