Phật Giáo

Xuân hỷ lạc

Thứ năm, 06/02/2014 | 14:15

Xuân là một khúc ca đầy cộng hưởng/Ngàn chim hoà, muôn cây cảnh tươi hoa/Mai thắm cành, lan khoe sắc ngọc ngà/Người người thảy cõi lòng đều khoáng đãng

Xuân từng bước đang về trên đất mẹ 
Mang sắc màu tươi thắm dệt đường hoa 
Người tha phương sung sướng trở lại nhà 
Để vui hưởng một mùa xuân như ý.

Xuân biểu tượng - huy hoàng chân thiện mỹ 
Xuân tình thương - một liều thuốc diệu kỳ 
Xuân mộng mơ - ngời sáng những vần thi 
Xuân giác ngộ - xoá tan trời viễn tưởng.
 
Xuân là một khúc ca đầy cộng hưởng 
Ngàn chim hoà, muôn cây cảnh tươi hoa 
Mai thắm cành, lan khoe sắc ngọc ngà
Người người thảy cõi lòng đều khoáng đãng

Khi linh khí đã giao hoà sung mãn
Thì muôn nơi khắp chốn thảy xinh tươi 
Cùng nhân gian thanh thản góp nụ cười 
Thơ mấy vận đón chào xuân hỷ lạc.

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm/Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1 năm 2014

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z