Tag: Xuất gia sau khi báo hiếu cha mẹ có quá trễ

Xuất gia sau khi báo hiếu cha mẹ có quá trễ không?

Xuất gia là người có chí hướng cao cả, trong đời không vì sánh bằng vị Sa môn đạo hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người xuất gia thì không còn gì ràng buộc, đây chính là cơ hội Phật tử cống hiến cho Phật Pháp và viên thành đạo nghiệp.
12:10 06/10/2019