Phật Giáo

Y Bát chơn truyền

Thứ năm, 19/04/2013 | 14:55

Hội chúng trang nghiêm tu giới hạnh / Huệ thông, tỏ pháp ngộ vô vi / Đời người ngắn ngủi đừng nên chấp / Vinh nhục, lợi quyền với thị phi.
Y Bát chơn truyền


Ta bà tự tại khắp chốn đi
Một bát bên mình với tam y
Tứ y pháp hành, nên ghi nhớ
Bát chánh đạo luôn gắng thọ trì


Hội chúng trang nghiêm tu giới hạnh
Huệ thông, tỏ pháp ngộ vô vi
Đời người ngắn ngủi đừng nên chấp
Vinh nhục, lợi quyền với thị phi.


Ngọc Thiền - Đà Lạt ngày 15-4-2013
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z