Tag: ý nghĩa tụng kinh cầu siêu

Tụng kinh cầu siêu có thực sự siêu hay không?

Cầu siêu lúc còn sống là sao? Bởi vì hai chữ cầu siêu, nó có nghĩa là mong mỏi vượt qua mọi khổ đau. Nhưng nếu chúng ta chỉ cầu siêu suông bằng cách nói như thế, thì ngàn đời cũng không thể nào vượt qua khỏi khổ đau được.
09:44 10/09/2019