Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 21/04/2022, 14:55 PM

Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 – Giới tử Phát tâm tấn đàn Thọ hương Cúng dường Tam bảo

Tại đại hùng bảo điện hai Giới trường, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đã phát tâm tấn hương, trong tiếng niệm Phật và âm thanh chuông trống Bát-nhã vang rền. Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, xả thân cầu đạo, nguyện dâng hiến trọn đời mình cho đạo pháp và nhân sinh.

Giới tử đã phát tâm Bồ-đề, thọ giới Bồ-tát, nguyện hành Bồ-tát đạo, nay đối trước Tam bảo, phát nguyện đốt một phần nhỏ của thân thể để cúng dường chư Phật.

Nguyện lực vô úy ấy, nếu không phải tâm lượng Bồ-tát thì không thể làm được.Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và cuộc sống con người. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều (chấm hương – PV), 3 liều, 6 liều, 9 liều hay 12 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của mỗi người.

Hòa thượng Đàn đầu thực hiện nghi thức tấn hương cho giới tử Tỳ kheo

Hòa thượng Đàn đầu thực hiện nghi thức tấn hương cho giới tử Tỳ kheo

z3352860312756_196cc3bece6aa5e48d1413d83e4b9ef9

Tại hai Giới trường Tiếng trống rền, âm vang ba ngàn đại thiên thế giới, hộ trì Tân giới tử Tấn hương cúng dường chư phật. Đây là một lần nóng, một lần đau, thật đúng với câu “Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương”.

z3352860447646_d1824b3cd976a838ed2063a8429260eb

Sau khi vượt qua sự khổ của lửa đốt cháy ở trên đầu, nỗi đau này khô ai thấu cũng được minh chứng cho sự Tu hành tìm đường giải thoát sau này của chư giới tử cần phải vượt qua khó khăn gian khổ, bởi vì những khó khăn gian khổ đó không khó bằng Tấn hương cúng dường Tam bảo. Đó chính là lời dạy của giới sư trước khi các giới tử chính thức Tấn hương cúng dường.

z3352860464301_69d010c638add28176dd1e0426734525

Tấn hương hay còn cách gọi khác là đốt liều. Đây là sự phát nguyện đốt thân cúng dường Tam bảo trong các đại giới đàn trao truyền giới pháp cho Tăng Ni và các Phật tử phát tâm thọ trì giới Bồ tát.

z3352860284678_931e11e8dd16061101c34e115fe8e61b

Tấn hương được xuất phát từ tinh thần phát tâm Đại thừa, thực hành Bồ tát đạo trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Vì mục tiêu thành Phật, cứu độ chúng sanh nên vị Bồ tát quyết không tiếc thân mạng, xả thân vì đạo.

z3352860225146_1795e4cea029e1f9866b48690b32ab4a

Thường thấy, người phát tâm tấn hương tự nguyện đốt từ một liều hoặc ba liều hoặc nhiều hơn trên đỉnh đầu. Sau khi tấn hương xong, liều hương sẽ cháy thủng một phần da đầu, về sau để lại những vết sẹo hình chấm tròn trên đỉnh đầu rất ấn tượng.

z3352859951878_9adcf7cb86d52957d6c778aac95b573a
z3352860037364_88fbc7f1a0383e91e55de143157c4250

Cùng với đó, tại Giới trường Ni, Thiền viện Linh Chiếu, giới tử Ni cũng thực hiện nghi thức tấn hương cúng dường chư Phật.

z3352860085070_8d2a55cdb66e38400b14b89efac341ea

Khi tấn hương, người phát nguyện đốt thân phải trải qua cảm giác rất đau đớn vì da thịt bị đốt cháy liên tục trong hơn nửa giờ. Nhưng vì đó là một đại nguyện, một dấu ấn quan trọng trong đời tu, quyết xả bỏ thân mạng để “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” nên các giới tử kham nhẫn chịu đựng và vượt qua.Tấn hương – đốt liều là sự tự giác, phát nguyện đốt thân cúng dường của giới tử nên không bắt buộc. Tuy vậy, trong không khí trang nghiêm của giới đàn cùng với hùng lực sung mãn của sơ tâm nên có rất nhiều giới tử phát tâm tấn hương – đốt liều sau đàn giới Bồ tát.

Những hình ảnh thiêng liêng mà phóng viên ghi nhận tại Giới đàn Thiện Hoa:

z3352860159148_b05e0e242e5a60be1c3afbc30d34e54f
z3352860126800_ee2ac9896c56f4d6fdf81ebdb68a7ec3
z3352860191422_13255315b40926185b0e05fe8b61fac9-1
z3352860202265_f1d6f75b5523e1a6e706841c9d5ed8ea
z3352860215215_8467ef9b0b3c9d60829b8f75778b7306
z3352860431512_cbb9106e860c311ea16e8a23c32f5688
z3352860219743_ab6149843ad148bdd45c8038249b30be
z3352860234491_b77aa03e905ab88491fcdb2d3d7f81b3
z3352860247764_b7708cafe1c4ce0748e1860ed53203ec
z3352860251084_ec1b42d09816cc4dce791646daf837bf
z3352860251317_f16900a05627b9ddaac9e6adff1a4280
z3352860280263_6d9fdd2b251e6f1fac2ed862b4bd288b
z3352860282695_9fe05129597f6b22a37206ad17323044
z3352860299465_187eae0c63dda96e47ebde69e6342580
z3352860314713_c0e262593415cf3020bfd2797dc0bb56
z3352860348080_d7774716e95172678afcea3782f0933a
z3352860354880_9c549bdd7874041141b5987480ddec15
z3352860355510_537a763b1c7850eec91d8dd05bf89824
z3352860378465_14c3bb740b830521a57fb6828c341e3f
z3352860378737_ee3afcf80f14f5998a7ead37b26e9505
z3352860379849_e9ccfd3dfabdd82a266fc84a12e89d4e
z3352860389133_0c75851b89c66e3c42d36947933cb4a3
z3352860389226_e20d7e67563295c1847946c3909c5237
z3352860389243_8dd73c9bbf5978ff994176bb56710c3c
z3352860429063_2e2e45f73f5e8e40ec6a9bf137b4f381
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Muôn vạn kiếp Phật sống vì chúng sinh

Trong nước 16:36 24/06/2022

Để có thể tôn kính được Phật ta cũng phải có trí tuệ. Hiểu được Phật, thì ta nói có thể tôn kính được Phật, còn không mình cứ tin kiểu Thần Thánh chung chung thì mình cũng thành những người mê tín.

Rèn luyện ba ngàn oai nghi

Trong nước 16:36 24/06/2022

Phải quán nhân duyên thấy rõ mới hành Bồ-tát đạo. Người làm được, mình bắt chước là chuốc lấy tai họa.

Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan Phật lịch 2566

Trong nước 16:34 24/06/2022

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan dành cho giới tử Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học.

Vay phước của Phật để thoát cơn bệnh hiểm nghèo, tai nạn hiểm nguy

Trong nước 15:11 24/06/2022

Ở đây chúng ta để ý một điều rằng: có một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho ta mượn, nguồn phước đó là từ nơi Đức Phật. Và dù phước của Phật là vô tận, nhưng hễ có vay thì phải có trả, vì không có điều gì qua được luật Nhân Quả.