Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
BS.Đỗ Hồng Ngọc: “Đức Phật, bậc Y vương”

BS.Đỗ Hồng Ngọc: “Đức Phật, bậc Y vương”

Tại sao Đức Phật được xưng tụng là bậc Y vương, “Vua” của thầy thuốc? Vua, chớ không phải Tổ như Hippocrates, như Hải Thượng Lãn Ông? Bởi vì Phật giáo không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ (đau khổ), không chỉ chữa cái bệnh mà còn chữa cái hoạn (bệnh hoạn).
BS.Đỗ Hồng Ngọc: “Đức Phật, bậc Y vương”

BS.Đỗ Hồng Ngọc: “Đức Phật, bậc Y vương”

Đức Phật 02/03/2021, 08:30

Tại sao Đức Phật được xưng tụng là bậc Y vương, “Vua” của thầy thuốc? Vua, chớ không phải Tổ như Hippocrates, như Hải Thượng Lãn Ông? Bởi vì Phật giáo không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ (đau khổ), không chỉ chữa cái bệnh mà còn chữa cái hoạn (bệnh hoạn).

Lược truyện đức Phật Thích Ca - Vui thay Đức Phật ra đời

Lược truyện đức Phật Thích Ca - Vui thay Đức Phật ra đời

Đức Phật 24/02/2021, 08:29

Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc nhỏ ở phía Bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới, hoàng hậu Ma-da (Maya), vợ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu.

Sống chân chánh là tin kính Phật

Sống chân chánh là tin kính Phật

Đức Phật 22/02/2021, 15:30

Câu chuyện này kể lại khi Đức Thế Tôn ở Vệ-xá-ly (vesali) liên quan đến một thầy Tỳ kheo.

Ý nghĩa bước sen thứ bảy: Quả vị Phật

Ý nghĩa bước sen thứ bảy: Quả vị Phật

Đức Phật 21/02/2021, 11:30

Thái tử Tất đạt đa sau khi cắt đứt mọi trần duyên ràng buộc, xuất gia tu hành chứng túc mạng minh, thấy biết nhiều đời kiếp trước, Ngài đã từng sanh ở đâu, làm gì, trong lục đạo; tất cả những chuyện quá khứ, được chính Đức Phật thuyết và các vị tỳ kheo kết tập lại trong Kinh Bổn Sanh Bổn Sự.

Tôn giả Tu Bồ Đề lúc cuối đời

Tôn giả Tu Bồ Đề lúc cuối đời

Nhân vật Phật giáo 12/02/2021, 15:00

Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, mỗi vị nổi bật một hạnh. Như tôn giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tôn giả A-nan là đa văn đệ nhất thì tôn giả Tu Bồ Đề được xem là vị chứng tánh không đệ nhất.

Đức Phật biết tất cả là do đâu?

Đức Phật biết tất cả là do đâu?

Đức Phật 06/02/2021, 15:20

Theo lời dạy của Thế Tôn, người với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiền Thánh, hai là im lặng theo pháp Hiền Thánh.

Tôn giả Tu Bồ Đề chứng Giải Không đệ nhất khi nghe Đức Phật giảng về Kinh Kim Cang

Tôn giả Tu Bồ Đề chứng Giải Không đệ nhất khi nghe Đức Phật giảng về Kinh Kim Cang

Nhân vật Phật giáo 06/02/2021, 06:30

Tôn giả Tu Bồ Đề rất tinh tấn trong việc nghe pháp và tu tập. Bởi thế, trong 16 pháp hội Bát Nhã của đức Phật, ngài không bỏ sót một pháp hội nào.

Tán thán Đức Phật như thế nào?

Tán thán Đức Phật như thế nào?

Đức Phật 04/02/2021, 14:18

Người Phật tử tôn kính hình tượng Đức Phật như là một Bậc Đạo Sư vĩ đại nhất, thông thái nhất, hoàn hảo nhất và từ bi nhất đã từng hiện hữu trên cõi đời này.

Tôn giả Tu Bồ Đề và hạnh khất thực nhà giàu

Tôn giả Tu Bồ Đề và hạnh khất thực nhà giàu

Nhân vật Phật giáo 03/02/2021, 08:29

Tôn giả Tu Bồ Đề chỉ thích đi khất thực khu nhà giàu ngược với hạnh của Tôn giả Đại Ca Diếp chỉ thích đi khất thực ở khu nhà nghèo mà không xin ăn nhà giàu.

Tôn Giả Tu Bồ Đề khi sinh ra đã thấy tính Không

Tôn Giả Tu Bồ Đề khi sinh ra đã thấy tính Không

Nhân vật Phật giáo 01/02/2021, 13:48

Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, mỗi vị nổi bật một hạnh. Như tôn giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tôn giả A-nan là đa văn đệ nhất thì tôn giả Tu Bồ Đề được xem là vị chứng tính không đệ nhất.

Đức Phật đối trước bạo lực

Đức Phật đối trước bạo lực

Đức Phật 30/01/2021, 09:31

Bạo lực, một trong những vấn nạn trầm trọng của thời hiện đại mà nhân loại phải đối mặt từng ngày, từng giờ trong cuộc sống nhiều bất trắc, lắm hiểm nguy. Có thể thấy rõ càng ngày con người càng sử dụng bạo lực nhiều hơn để giải quyết những yêu sách theo tham vọng, si mê, sân hận của họ.

Sự vĩ đại của vị thầy có một không hai ở đời

Sự vĩ đại của vị thầy có một không hai ở đời

Đức Phật 26/01/2021, 10:21

Không phải ngẫu nhiên, cứ hàng năm, đến ngày mồng tám tháng chạp âm lịch, tất cả người con Phật trên khắp hành tinh này đều long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm Phật Thành đạo, bậc Đại Giác Ngộ sáng lập ra một tôn giáo có một không hai trong lịch sử loài người.

Tản mạn về Đức Phật Di Lặc và mùa xuân

Tản mạn về Đức Phật Di Lặc và mùa xuân

Nhân vật Phật giáo 24/01/2021, 18:42

Phật giáo nghinh xuân trong tâm thế rất riêng, rất khác biệt nhưng đầy ý vị và nhân văn, đó là mùa xuân Di Lặc. Vì ngày mùng một Tết Nguyên Đán cũng là ngày vía Đức Di Lặc – vị Phật tương lai biểu trưng cho hạnh hỷ xả và bao dung, yêu thương và chia sẻ, tươi vui và hạnh phúc.

Đức Phật – Người Thầy vĩ đại về nhân cách

Đức Phật – Người Thầy vĩ đại về nhân cách

Đức Phật 24/01/2021, 10:25

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, Đức Phật không chỉ để lại một gia sản khổng lồ cho nhân loại về hệ tư tưởng, đức tin, giá trị đạo đức, phương pháp tu tập để đạt được sự giác ngộ và giải thoát mà còn là tấm gương mẫu mực về nhân cách của một người Thầy vĩ đại.

Đức Phật thành đạo và giá trị thực tiễn

Đức Phật thành đạo và giá trị thực tiễn

Đức Phật 23/01/2021, 09:03

Đức Phật thành đạo là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng với toàn thể nhân loại, đánh dấu bước ngoặc vĩ đại về quan niệm con người và thế giới, mở ra khung trời mới cho hết thảy chúng sinh đang khổ đau trong đêm trường u tối.

4 sự kiện trước khi Đức Phật thành đạo

4 sự kiện trước khi Đức Phật thành đạo

Đức Phật 23/01/2021, 07:58

Lễ Phật thành đạo là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử.

Từ cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo đến bài học về lòng tri ân mà người con Phật cần ghi nhớ!

Từ cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo đến bài học về lòng tri ân mà người con Phật cần ghi nhớ!

Đức Phật 22/01/2021, 07:18

Sau khi đắc đạo, trở thành Phật - bậc Thánh nhân siêu thế, Ngài đã dành trọn 7 ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở cho Ngài trong suốt 49 ngày đêm thiền định. Cây Bồ đề thuộc Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ ngày nay được coi là biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả.

Đức Phật thành đạo đã xóa tan màn vô minh u tối của loài người

Đức Phật thành đạo đã xóa tan màn vô minh u tối của loài người

Đức Phật 20/01/2021, 16:05

Đức Phật vừa thành đạo liền tuyên bố: “Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai”. Kinh Lăng Nghiêm và tất cả các kinh Đại thừa đều ấn chứng: “Mười phương Phật, mười phương chúng sinh đồng một thể tính thường trụ chân tâm. Chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ”.

Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân

Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân

Đức Phật 20/01/2021, 14:07

Giáo pháp của Đức Phật rất nhiều, nhưng tùy trường hợp, tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà áp dụng có khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chính là làm sao chúng ta được an vui, giải thoát và làm lợi ích cho nhiều người. Vì vậy, cánh cửa phương tiện được Phật mở ra nhiều cách.

Lời nguyện đêm thành đạo

Lời nguyện đêm thành đạo

Đức Phật 19/01/2021, 22:55

Kính lạy ngài! Trong màn sương lạnh lẽo của đêm tháng chạp. Mờ thoáng trong tiếng chuông khuya đánh thức lòng người vô minh đang còn lặng hụp giữa sóng trần. Con chợt nhớ đến ngài.

Xem thêm