Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Kinh bốn loại thức ăn

Kinh bốn loại thức ăn

Kinh Bốn loại thức ăn - đây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ.
Kinh bốn loại thức ăn

Kinh bốn loại thức ăn

Kinh Phật 17/08/2022, 08:13

Kinh Bốn loại thức ăn - đây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ.

Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana - Mano vinnana)

Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana - Mano vinnana)

Kinh Phật 16/08/2022, 07:53

Phải chăng nhãn thức và tâm thức quen biết nhau, hoặc giả nhãn thức có nói với tâm thức rằng: "Nếu tôi sanh tại chỗ nào thì anh cũng sanh tại chỗ ấy." Hoặc tâm thức nói với nhãn thức rằng: "Anh hãy sanh trước đi, tôi sẽ nương theo anh mà sanh sau."

Tự nhiên sanh?

Tự nhiên sanh?

Kinh Phật 15/08/2022, 08:19

Hết thảy mọi sự mọi vật trong thế gian đều y như thế, chẳng có cái gì do tự nhiên sanh, phải cần các yếu tố, điều kiện, kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp, muôn loài đều do nhân duyên sanh vậy, tâu đại vương!

Thời gian và không còn thời gian

Thời gian và không còn thời gian

Kinh Phật 14/08/2022, 07:19

Thời gian thường trải qua ba thì: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thỉ (không có khởi đầu) vị lai thì vô chung (không có chấm dứt), nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng, vô tận; còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi, đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy.

Nguyên nhân của thời gian

Nguyên nhân của thời gian

Kinh Phật 13/08/2022, 07:23

Tâu đại vương! Có thời gian là vì còn bị pháp hành chi phối, pháp hành là do vô minh mà có. Vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải chấm dứt vô minh. Từ vô minh, chúng ta sẽ lần theo tiến trình sanh tử ấy như sau...

Trí và Tuệ (nana-panna)

Trí và Tuệ (nana-panna)

Kinh Phật 12/08/2022, 09:51

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Một nhân duyên mà hiện nơi đời

Một nhân duyên mà hiện nơi đời

Kinh Phật 12/08/2022, 07:21

Các đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời; vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời...

Kinh ước nguyện

Kinh ước nguyện

Kinh Phật 11/08/2022, 13:56

Đức Phật đề cập đến mười bảy ước nguyện của vị Tỷ-kheo và muốn các ước nguyện này thành tựu, Tỷ-kheo cần phải viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, sống tại các trú xứ không tịnh.

Cảm thọ

Cảm thọ

Kinh Phật 10/08/2022, 12:36

Tâu đại vương! Trên thế gian này biết bao người đắm đuối trong ngũ dục, trong ác pháp, trược pháp mà họ cứ vẫn nghĩ là vui, là hạnh phúc? Biết bao người làm việc lành, cố gắng lìa xa ngũ dục mà họ cứ vẫn nghĩ là khổ, và họ bảo rằng đấy là khổ thanh cao?

Kinh Ðịa Tạng - phần Tiêu Diệt Tội Chướng

Kinh Ðịa Tạng - phần Tiêu Diệt Tội Chướng

Kinh Phật 03/08/2022, 07:32

Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát! Trong đời sau, như có người nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy Quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè, hoặc với Quỷ Thần cùng đi.

Tự ngã trong thân?

Tự ngã trong thân?

Kinh Phật 02/08/2022, 09:20

Tất cả chúng sanh có sanh mạng, phải có một chủ thể nhận thức nương gá ở trong thân, nhờ thế mới có thể thấy sắc bằng mắt, nghe tiếng bằng tai, ngửi hương bằng mũi v.v...Nghĩa là tự ngã ấy có thể thấy được ngoại cảnh bên ngoài qua sáu cửa sổ giác quan vậy.

Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Kinh Phật 02/08/2022, 08:47

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Phật dạy mười ân đức cha mẹ

Phật dạy mười ân đức cha mẹ

Kinh Phật 30/07/2022, 12:00

Tình thương cha mẹ thật thâm hậu, thương mến có bao giời lạt phai. Nhổ ngọt không tiếc nuối, nuốt đắng nào phiền hà. Thương mến càng sâu đậm, bi sầu càng tăng thêm. Miễn sao con no ấm, đói khát mẹ nào từ.

Nên tụng kinh gì trong tháng bảy âm lịch?

Nên tụng kinh gì trong tháng bảy âm lịch?

Kinh Phật 30/07/2022, 10:08

Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo. Tinh thần trong Kinh Vu Lan dạy chúng ta ý thức độ lượng, bao dung, hướng đến và giúp đỡ người khác trong tinh thần vô vị lợi.

Ba người (ba chỗ) không được quên ơn

Ba người (ba chỗ) không được quên ơn

Kinh Phật 29/07/2022, 10:52

Trong bài Kinh này, Thế Tôn đã dạy cho các Tỳ- kheo có ba chỗ không được quên. Ở đây, nói rộng ra là có ba chỗ, ba điều mà cả hàng xuất gia và cư sĩ tại gia phải nhớ.

Bài kinh: Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng tự độ

Bài kinh: Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng tự độ

Kinh Phật 29/07/2022, 07:38

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì, thôn Xá-di. … Một hôm Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ Đức Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ sát dưới chân Ngài. Xong rồi, Tôn giả A-nan đứng qua một bên và Châu-na ngồi xuống một bên.

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề - bốn nhân thù thắng đầy đủ

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề - bốn nhân thù thắng đầy đủ

Kinh Phật 28/07/2022, 13:25

Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật trú tại khu vườn rừng Kỳ Đà – Cấp Cô Độc, nơi Tinh xá Tu Đạt Đa thuộc nước Xá Vệ, cùng với năm trăm đại Tỳ-khưu tăng hội đủ, Bồ Tát gồm một ngàn vị.

Kinh địa tạng phẩm bảy: Lợi ích kẻ còn người mất

Kinh địa tạng phẩm bảy: Lợi ích kẻ còn người mất

Kinh Phật 28/07/2022, 13:09

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là bộ kinh rất cơ bản xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật. Trong đó làm con phải có hiếu với cha mẹ, làm trò học đạo phải biết phụng dưỡng sư trưởng là nội dung chủ đạo trong bộ kinh này.

Nói dối lãnh quả báo làm người không tai, mắt, mũi, lưỡi

Nói dối lãnh quả báo làm người không tai, mắt, mũi, lưỡi

Kinh Phật 28/07/2022, 07:48

Kính bạch Thế Tôn, Man Từ Tỳ Lê được phước duyên gì mà sinh vào nhà giàu sang, phú quý, nhưng bạch Thế Tôn, bị tội gì mà sinh làm thân người mà chẳng đủ lục căn, xin Thế Tôn chỉ dạy.

Có rồi không, không rồi có!

Có rồi không, không rồi có!

Kinh Phật 27/07/2022, 16:02

Có một giống cây trước đây mọc đầy rừng, đầy đất, không biết có mặt từ bao giờ nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn, diệt hẳn. Vậy là có mà trở thành không đấy, tâu đại vương!

Xem thêm