Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Nên dùng những bộ sám văn nào trong khi sám hối?

Nên dùng những bộ sám văn nào trong khi sám hối?

Hỏi: Tôi thường lạy sám hối các bộ kinh như Vạn Phật, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh sau hai thời công phu. Có người khuyên nên lạy Hồng Danh thì tốt hơn. Vậy kính nhờ hướng dẫn cho tôi, lạy bộ nào là thù thắng nhất và trong khi lạy sám hối nên đọc thành tiếng hay đọc thầm?
Nên dùng những bộ sám văn nào trong khi sám hối?

Nên dùng những bộ sám văn nào trong khi sám hối?

Hỏi - Đáp 17/01/2021, 16:53

Hỏi: Tôi thường lạy sám hối các bộ kinh như Vạn Phật, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh sau hai thời công phu. Có người khuyên nên lạy Hồng Danh thì tốt hơn. Vậy kính nhờ hướng dẫn cho tôi, lạy bộ nào là thù thắng nhất và trong khi lạy sám hối nên đọc thành tiếng hay đọc thầm?

Ngày vía, ngày trai là những ngày gì?

Ngày vía, ngày trai là những ngày gì?

Hỏi - Đáp 17/01/2021, 12:01

Trong nghi lễ Phật giáo, ngoài các ngày lễ sám định kỳ (14 - 15 và 30 - mùng 1) trong mỗi tháng còn có những ngày lễ vía. Lễ vía là lễ kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo hay Nhập diệt...của chư Phật và Bồ tát.

Quan điểm của Phật giáo đối với tục 'chiêu hồn, luyện cốt'

Quan điểm của Phật giáo đối với tục 'chiêu hồn, luyện cốt'

Hỏi - Đáp 15/01/2021, 16:16

Đúng như Phật tử đã nhận thức, "chiêu hồn, luyện cốt" là một hình thức tín ngưỡng dân gian. Những người theo tín ngưỡng này tin tưởng rằng, người chết phải còn thân xác nguyên vẹn, được an táng chu đáo và xác thân trong phần mộ là nơi nương tựa, trú ẩn của vong hồn.

Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không?

Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không?

Hỏi - Đáp 15/01/2021, 08:39

Phật tử nên noi gương Phật Tổ mà lặng lẽ âm thầm tu hành. Nếu như trong lúc dụng công tu, có gặp điều gì chướng ngại, hay có những hiện tướng gì mới lạ, thì tốt hơn hết là Phật tử nên tìm đến những bậc chân tu có nhiều kinh nghiệm tu hành mà thưa hỏi.

Pháp danh, pháp hiệu và nguồn gốc của họ Thích

Pháp danh, pháp hiệu và nguồn gốc của họ Thích

Hỏi - Đáp 14/01/2021, 13:43

Hỏi: Tôi không phân biệt được sự khác nhau giữa pháp danh và pháp hiệu. Họ Thích được lấy làm họ của chư Tăng bắt nguồn từ lúc nào? Xin cho biết vì sao khi nêu danh một vị Hòa thượng thường kèm theo thượng...hạ...mà không nêu thẳng tên của vị ấy?

Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?

Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?

Hỏi - Đáp 14/01/2021, 09:12

Khi chúng ta làm một việc gì, thì phải để tâm chú ý vào việc đó. Kinh nói: “Chế tâm nhứt xứ vô sự bất biện”. Nghĩa là chú tâm vào một chỗ, thì không việc gì chẳng xong.

Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức?

Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức?

Hỏi - Đáp 14/01/2021, 07:14

Trước khi tụng kinh, chúng ta nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải nghiêm trang tề chỉnh. Khi ngồi, đứng phải giữ thân cho đoan chánh. Lúc lạy hay quỳ cũng phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe.

Thọ Bồ tát giới tại gia nuôi chó mèo có tội không?

Thọ Bồ tát giới tại gia nuôi chó mèo có tội không?

Hỏi - Đáp 13/01/2021, 11:49

Người Phật tử đã thọ Bồ tát giới tại gia, trong giới thứ mười lăm Phật cấm Phật tử không được nuôi mèo chồn, nếu nuôi thì phạm tội vô ý. Và trong giới thứ mười sáu, Phật cấm không được nuôi dưỡng các loại gia súc như: voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa.

Tại sao làm việc thiện nhưng chưa gặp quả lành?

Tại sao làm việc thiện nhưng chưa gặp quả lành?

Hỏi - Đáp 13/01/2021, 09:40

Do người đời mình trần mắt thịt, họ không thấy được tiến trình nhân quả xuyên suốt ba thời gian. Họ chỉ căn cứ vào hiện tại, nếu thấy làm phước thiện mà chưa được quả báo tốt hiện tiền liền mất lòng tin, thậm chí cỏn phỉ báng, tránh xa các điều thiện, thật tiếc cho họ.

Ngũ nghịch tội và tội vô tình hủy Phật

Ngũ nghịch tội và tội vô tình hủy Phật

Hỏi - Đáp 13/01/2021, 07:21

Trong kinh Phật dạy, có năm tội rất nặng (Ngũ nghịch tội) mà khi phạm sẽ bị dọa vào Vô gián địa ngục. Đó là: Giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hòa hợp Tăng và gây thương tích, làm đổ máu trên thân Phật.

Bệnh tật và những pháp tu theo quan điểm của Phật giáo

Bệnh tật và những pháp tu theo quan điểm của Phật giáo

Hỏi - Đáp 12/01/2021, 13:47

Bệnh tật là kết quả của nghiệp, do tự thân cá nhân tạo ra trong quá khứ hoặc ngay chính trong hiện tại. Là một người Phật tử, ý thức sâu sắc về nhân quả và nghiệp báo, thiết nghĩ đạo hữu cũng đã nhận chân được và không quá đau buồn về hoàn cảnh của mình.

Cách thức thờ Phật nên biết

Cách thức thờ Phật nên biết

Hỏi - Đáp 12/01/2021, 11:23

Hỏi: Nhà chúng con có một lầu cho thuê, người thuê ở trên và gia đình chúng con ở dưới. Dù là Phật tử nhưng chúng con không dám thờ Phật vì sợ thất kính. Hiện tại chúng con vẫn thắp nhang, cúng hoa trái nhưng không thờ hình tượng Phật. Xin hỏi chúng con thờ Phật được không, nên thờ Phật như thế nào?

Có phải chiêm bái và đảnh lễ xá lợi thì tạo được vô lượng công đức?

Có phải chiêm bái và đảnh lễ xá lợi thì tạo được vô lượng công đức?

Hỏi - Đáp 11/01/2021, 10:33

Xá lợi (Sarira, còn gọi là Dhatu) có nghĩa là toàn bộ thân thể của người chết (Sarira) hoặc một phần thân thể ấy (Dhatu, Dhatuyo) sau khi đã thiêu cháy.

Ở nhà có tụng chú Lăng Nghiêm được không?

Ở nhà có tụng chú Lăng Nghiêm được không?

Hỏi - Đáp 11/01/2021, 08:26

Bất luận Phật tử xuất gia hay tại gia, tất cả đều có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm được. Phật tử đừng có lo ngại chi cả. Điều quan trọng là khi trì tụng chú, chúng ta cần phải nhiếp tâm thật kỹ. Như thế, thì rất dễ nhiếp phục vọng tưởng phiền não.

Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không?

Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không?

Hỏi - Đáp 08/01/2021, 16:50

Nguời Phật tử đến chùa thọ Bát quan trai giới, khi cúng vong, thì không nên lạy bàn thờ vong. Chúng ta chỉ nên thành tâm tụng niệm cầu nguyện cho các vong linh sớm được siêu thoát mà thôi.

Đức Phật được tạo lập tượng và tôn thờ như thế nào?

Đức Phật được tạo lập tượng và tôn thờ như thế nào?

Hỏi - Đáp 07/01/2021, 16:04

Đức Phật được tạo lập tượng và tôn thờ như thế nào? Xin cho biết sơ lược lịch sử của việc tạo lập hình tượng Đức Phật và ý nghĩa của việc tôn thờ tượng Phật?

Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, có được vãng sanh không?

Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, có được vãng sanh không?

Hỏi - Đáp 07/01/2021, 10:14

Nếu hành giả nào chí tâm niệm Phật miên mật tương tục không gián đoạn, từ một ngày cho đến bảy ngày, thì người đó sẽ được nhất tâm bất loạn và khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Cực lạc.

Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau?

Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau?

Hỏi - Đáp 06/01/2021, 09:54

Hỏi: Có chứng cứ khoa học nào về tái sinh, đời trước, đời sau? Xin giải thích vắn tắt về tái sinh theo quan điểm Phật giáo. Niềm tin rằng có đời trước, đời sau có ý nghĩa gì đối với một Phật tử?

Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng?

Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng?

Hỏi - Đáp 06/01/2021, 09:32

Bệnh vọng tưởng là bệnh chung của người tu. Dù chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, tham thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú v.v… ít nhiều gì cũng đều có vọng tưởng dấy khởi.

Sau khi chết, rải tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?

Sau khi chết, rải tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?

Hỏi - Đáp 06/01/2021, 08:25

Thân này là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp tạo thành. Khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng khi hết duyên thì nó tự tan rã thế thôi. Như vậy, cái mà mình gọi là sống đó, chẳng qua là do duyên sống, duyên tan.

Xem thêm