Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Chín bậc phù đồ là gì?

Chín bậc phù đồ là gì?

Hỏi: Tôi đọc sách thấy câu “Dẫu xây chín bậc Phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người”. Vậy phù đồ là gì? Ý nghĩa của câu này thế nào?
Chín bậc phù đồ là gì?

Chín bậc phù đồ là gì?

Hỏi - Đáp 13/04/2021, 10:30

Hỏi: Tôi đọc sách thấy câu “Dẫu xây chín bậc Phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người”. Vậy phù đồ là gì? Ý nghĩa của câu này thế nào?

Phân biệt tâm thật và tâm giả

Phân biệt tâm thật và tâm giả

Hỏi - Đáp 08/04/2021, 10:36

Hỏi: Một chúng sinh muốn tu thành Bồ tát hay thành Phật đều phải nhận ra được chân tâm của chính mình. Vậy chân tâm là như thế nào?

Hiểu đúng về tứ vô lượng tâm

Hiểu đúng về tứ vô lượng tâm

Hỏi - Đáp 06/04/2021, 11:20

Tứ vô lượng tâm Từ-Bi-Hỷ-Xả định nghĩa theo hướng xác định thường không chính xác, và dễ nhầm lẫn với tình thương yêu thế tục hữu vi hữu ngã, có định hướng tới đối tượng cụ thể.

Đừng nhầm lẫn giữa hộ trì và cứu độ

Đừng nhầm lẫn giữa hộ trì và cứu độ

Hỏi - Đáp 05/04/2021, 10:30

Kính sư Trưởng lão, xin Thầy vui lòng chỉ dạy cho con: Có phải bài kinh RATANA sau đây cho biết rằng, Phật cũng bảo nên cầu xin Chư Thiên cứu độ, cứu khổ.

Tìm về quá khứ để chữa lành?

Tìm về quá khứ để chữa lành?

Hỏi - Đáp 04/04/2021, 15:35

Mất công tìm chưa ra quá khứ thì đã mất đi không biết bao nhiêu bài học hiện tại mà "tuệ quán chính là đây" như Đức Phật đã dạy...

Con phải làm gì khi con giận?

Con phải làm gì khi con giận?

Hỏi - Đáp 03/04/2021, 17:32

Từ bi là năng lượng duy nhất có khả năng làm trung hòa cơn giận, một loại thuốc giải độc giúp chuyển hóa cơn giận (antidote of anger).

Thoát khỏi vòng luẩn quẩn

Thoát khỏi vòng luẩn quẩn

Hỏi - Đáp 01/04/2021, 14:18

''Nghĩ lại mình" để tập hiểu mình hơn. Hỏi rằng mình đã làm gì trong thời gian qua, mình đã nói gì, đã suy nghĩ gì… và bây giờ mình sẽ làm gì, nói gì để tốt hơn, để cho mình đẹp hơn, đẹp hơn trong tâm hồn mình đó, không chỉ đơn thuần là cái đẹp hình thức bên ngoài.

Muốn xuất gia nhưng chưa đủ duyên thì phải làm thế nào?

Muốn xuất gia nhưng chưa đủ duyên thì phải làm thế nào?

Hỏi - Đáp 31/03/2021, 09:40

Hỏi: Từ nhỏ Con đã muốn xuất gia tu học, nhưng cơ duyên chưa đến, năm ngoái con đã trốn gia đình đi xuất gia, nhưng cuối cùng thì bị bắt về nhà. Con phải làm gì đây?”

Kết quả của sự buông thư và thiền tập

Kết quả của sự buông thư và thiền tập

Hỏi - Đáp 30/03/2021, 08:59

Xin Thầy chia sẻ về những kết quả mà sự buông thư và thiền tập mang lại trong cuộc sống hàng ngày của Thầy?

Thực tập như thế nào khi ta làm người khác tổn thương?

Thực tập như thế nào khi ta làm người khác tổn thương?

Hỏi - Đáp 29/03/2021, 14:54

Chúng ta phải làm gì khi làm người khác bị tổn thương và họ xem ta như kẻ thù của họ? Người này có thể là những người trong gia đình ta, trong tăng thân ta, hay trong một đất nước khác.

Bái sám, lễ lạy có diệt được tội không?

Bái sám, lễ lạy có diệt được tội không?

Hỏi - Đáp 26/03/2021, 10:11

Hỏi: Thưa thầy, bái sám, lễ lạy nhiều thì có tội diệt phước sinh không? Tu và bái sám thế nào thì đúng với chánh pháp.

Tại sao tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?

Tại sao tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?

Hỏi - Đáp 26/03/2021, 08:09

Xét trên phương diện hành môn, thì Phật nói có vô lượng pháp môn, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà chọn lựa cho mình một pháp môn tu thích hợp. Phương tiện bày ra tuy nhiều, nhưng cứu cánh đạt thành quả vị Phật thì chỉ có một.

Thế nào là học Phật bỏ gốc theo ngọn?

Thế nào là học Phật bỏ gốc theo ngọn?

Hỏi - Đáp 24/03/2021, 14:27

Hỏi: Con kinh đảnh lễ thầy ạ. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy thế nào là học Phật bỏ gốc theo ngọn ạ.

Cầu siêu độ hương linh có được siêu thoát?

Cầu siêu độ hương linh có được siêu thoát?

Hỏi - Đáp 23/03/2021, 08:53

Một người tuy sống đạo đức, tu hành tụng kinh niệm Phật, tạo nhiều thiện nghiệp nhưng khi đối diện với cận tử nghiệp vẫn có thể không giữ vững chánh niệm và có khả năng lạc vào đường ác. Cận tử nghiệp sẽ quyết định cảnh giới tái sanh, do đó, sự trợ niệm trong giai đoạn cận tử trở nên rất quan trọng.

Bàn về luân hồi và số mệnh

Bàn về luân hồi và số mệnh

Hỏi - Đáp 17/03/2021, 10:44

Không bao giờ Phật giáo chủ trương sự đầu thai với ý nghĩa: “Linh hồn bỏ xác thân này để chui vào một xác thân khác”. Thuyết tái sanh của Phật giáo, thật ra, không gì khác hơn là thuyết nhân quả nghiệp báo mở rộng đến phạm vi tinh thần và đạo đức.

Giữa sự và lý Tịnh độ có chống trái nhau không?

Giữa sự và lý Tịnh độ có chống trái nhau không?

Hỏi - Đáp 15/03/2021, 11:19

Giữa sự và lý Tịnh độ không có gì chống trái nhau cả. Có chống trái nhau chăng là do mình thiên kiến vọng chấp đó thôi.

Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Hỏi - Đáp 12/03/2021, 15:07

Vì sao có Phật tử mặc áo tràng nâu giống chư Tăng, trong khi các Phật tử khác lại mặc áo tràng lam? Phật tử có được mặc áo tràng nâu hoặc áo tràng lam tay thụng (tay rộng) thường được gọi là áo tràng hải thanh không?

Những hạnh lành của người con Phật hiếu đạo

Những hạnh lành của người con Phật hiếu đạo

Hỏi - Đáp 12/03/2021, 08:43

Xuất gia là người có chí hướng cao cả, trong đời không vì sánh bằng vị Sa môn đạo hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người xuất gia thì không còn gì ràng buộc, đây chính là cơ hội Phật tử cống hiến cho Phật Pháp và viên thành đạo nghiệp.

Mọi giới đều niệm Phật

Mọi giới đều niệm Phật

Hỏi - Đáp 11/03/2021, 16:01

Vấn: Bạch Sư! Chúng con nghe bạn bè truyền đạt lại là: "Pháp môn niệm Phật" chỉ dành cho giới cư sĩ phát tín tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ vậy thôi. Những suy nghĩ nầy có đúng không? Xin Sư từ bi hoan hỷ giảng giải?

Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin Tam bảo tu hành?

Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin Tam bảo tu hành?

Hỏi - Đáp 10/03/2021, 08:35

Khuyên một người phát tín tâm nơi Tam bảo, phải tùy thời tùy cơ, và nhất là phải tự người đó ý thức tin tưởng thì mới tốt. Khuyên bảo thì phải xem căn tánh của người đó như thế nào mới được, và cần phải hợp thời đúng lúc, thì họ mới phát khởi tín tâm.

Xem thêm