Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Khi niệm Phật, chúng ta phải cảnh giác như người gác cổng. Phải có đôi mắt tinh sáng nhận diện kẻ ra người vào. Người có nhiệm vụ gác cổng, tất nhiên là không được chểnh mãng lơ là. Phải chú tâm chăm chỉ nhìn cho thật kỹ ở nơi cửa cổng. Khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật… cũng phải chú tâm như thế.
Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 07:17

Khi niệm Phật, chúng ta phải cảnh giác như người gác cổng. Phải có đôi mắt tinh sáng nhận diện kẻ ra người vào. Người có nhiệm vụ gác cổng, tất nhiên là không được chểnh mãng lơ là. Phải chú tâm chăm chỉ nhìn cho thật kỹ ở nơi cửa cổng. Khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật… cũng phải chú tâm như thế.

Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 06:45

Vấn đề này, thú thật, chúng tôi cũng không thể trả lời một cách xác quyết dứt khoát rõ ràng. Vì chúng tôi cũng chỉ y cứ vào những dữ kiện, tài liệu chứng minh do các bậc Thầy truyền lại. Còn vấn đề tin hay không là quyền của mỗi người.

Đã thọ giới Bồ tát, ăn mặn có lỗi không?

Đã thọ giới Bồ tát, ăn mặn có lỗi không?

Hỏi - Đáp 27/02/2020, 05:54

Nếu Phật tử hỏi về việc thọ Bát trọn một ngày đêm, thì tôi thành thật khuyên Phật tử tốt hơn hết là nên sắp xếp việc nhà cho ổn thỏa, trước khi Phật tử đến chùa thọ Bát. Có như thế, thì cả hai mới được an vui, lợi ích.

Ai là người niệm Phật?

Ai là người niệm Phật?

Hỏi - Đáp 26/02/2020, 08:04

Câu hỏi ‘Ai là người niệm Phật?’ chỉ để dành cho những người đã có sự tu học Phật khá vững áp dụng thực hành xoay lại quán xét nội tâm của họ. Người mới niệm Phật thì không thể áp dụng cách thức này.

Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?

Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?

Hỏi - Đáp 25/02/2020, 17:05

Phật tử đừng có lo sợ, khi hiện đời mình làm lành, tu tạo nhiều phước đức, bất thần bị tai nạn chết, gọi là: “chết bất đắc kỳ tử”, thì thần thức không biết đi đâu. Nghĩa là sớm hay muộn gì, nó cũng đi theo con đường mà mình đã chọn khi còn mạnh khỏe.

Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm

Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm

Hỏi - Đáp 25/02/2020, 08:28

Chánh niệm còn có dấy tâm khởi nghĩ vào những động tác hay việc làm. Vì thế, Chánh niệm và Vô tâm không thể giống nhau. Vô tâm chỉ tương đồng với Chánh định. Vì Chánh niệm chưa phải là chặng cuối cùng, mà Chánh định mới là chặng cuối cùng của Bát chánh đạo.

Tại sao phải siêng niệm Phật khi còn sống?

Tại sao phải siêng niệm Phật khi còn sống?

Hỏi - Đáp 24/02/2020, 19:00

Nếu thấy người lúc lâm chung, thì khuyên họ niệm Phật, khiến cho họ có thể vãng sinh về cõi nước thanh tịnh. Tại sao hiện tại chúng ta phải niệm Phật? Tức là huấn luyện lúc lâm chung còn nhớ mà niệm Phật, mới có thể vãng sinh về thế giới Cực Lạc.

Thế nào là sống tỉnh giác?

Thế nào là sống tỉnh giác?

Hỏi - Đáp 24/02/2020, 13:12

Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mình sống trở về với ánh sáng tỉnh giác của mình thì trong việc làm, trong hành động đó, mới là thực sống và có ý nghĩa, còn không thì sống như chết.

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Hỏi - Đáp 24/02/2020, 08:10

Kiết thất, đả thất và kết kỳ niệm Phật ý nghĩa không khác nhau. Cả ba danh từ này, đều có một ý nghĩa chung là hành giả tránh bớt duyên trần để yên tu.

Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí

Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí

Hỏi - Đáp 23/02/2020, 10:51

Mỗi khi niệm đến danh hiệu Ngài, chúng ta nhớ đến trí huệ sáng ngời và ý chí kiên cường dũng mãnh của Ngài. chúng ta quyết noi gương Ngài và kiên quyết vượt thắng mọi chướng duyên thử thách trên bước đường tu học. Có thế, thì mới xứng đáng niệm danh hiệu Ngài. Và chúng ta mới có được lợi ích.

Làm gì để cho thân mẫu khỏi tội, giảm tội, bớt tội?

Làm gì để cho thân mẫu khỏi tội, giảm tội, bớt tội?

Hỏi - Đáp 23/02/2020, 07:41

Tốt hơn hết, là Phật tử nên khéo léo linh động mà xử sự sao cho việc đi chùa của mình và trong gia đình đều được hòa thuận an vui, như thế, mới xứng đáng là một Phật tử hiểu đạo tu hành và mới cảm hóa được gia đình.

Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?

Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 10:43

Việc tụng niệm, mục đích là để hiểu nghĩa lý trong kinh, xem Phật dạy những gì, rồi từ đó chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày. Như thế mới có lợi ích. Vì vậy, khi tụng đọc, chúng ta nên tụng đọc chậm rãi, không nhất thiết là phải có chuông mõ.

Sống như thế nào khi bị bệnh ung thư não?

Sống như thế nào khi bị bệnh ung thư não?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 10:16

(Hỏi): Cô bé đang ngồi đây bị ung thư não. Bác sĩ cho biết là cô bé sẽ được chữa khỏi, thế nhưng cái bướu ung thư hiện vẫn còn nguyên. Vậy cô bé phải làm thế nào để sống với nó?

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Hỏi - Đáp 22/02/2020, 09:46

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Có phải tụng kinh Pháp Hoa thì mọi tội lỗi đều tiêu tan?

Có phải tụng kinh Pháp Hoa thì mọi tội lỗi đều tiêu tan?

Hỏi - Đáp 17/02/2020, 08:32

Tụng hết năm này đến năm khác, nhìn lại, phiền não tham, sân, si vẫn không tiêu mòn chút nào. Thử hỏi tụng đọc như vậy, thì làm sao tiêu tội cho được. Muốn hết tội, phải thấy Tánh (Diệu Pháp) và phải hằng sống với cái Tánh thể đó, thì tội gì cũng không còn.

Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?

Hỏi - Đáp 16/02/2020, 11:14

Qua hành động sát hại sinh vật của Phật tử như trong câu hỏi của Phật tử nêu ra, theo tôi, thì y cứ luật nhân quả hễ có gây nhân dù là rất nhỏ, cũng đều có quả, không thể nào tránh khỏi.

Tiếp tục cầu siêu cho người chết sau 49 ngày có được không?

Tiếp tục cầu siêu cho người chết sau 49 ngày có được không?

Hỏi - Đáp 15/02/2020, 10:48

Sau 49 ngày, Phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc.

Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau câu A Di Đà Phật là do đâu?

Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau câu A Di Đà Phật là do đâu?

Hỏi - Đáp 15/02/2020, 10:20

Đây là một cách chào nhau vừa lịch sự trang trọng mà cũng vừa thức nhắc cho nhau đừng quên câu hiệu Phật. Do đó, nên việc thức nhắc cho nhau bằng cách chắp tay xá chào và cả hai đồng niệm câu A Di Đà Phật, thật là hợp lý và hữu ích.

Tin Phật giáo có phải xuất gia hay không?

Tin Phật giáo có phải xuất gia hay không?

Hỏi - Đáp 14/02/2020, 05:45

Tăng ni xuất gia là xương tủy của Phật giáo, người tại gia là da thịt của Phật giáo. Đừng về bản thể thì nói xuất gia là quan trọng, đứng về tác dụng thì nói tại gia là quan trọng. Vì vậy, người tin Phật có thể xuất gia, nhưng không phải bắt buộc phải xuất gia.

Học sinh, sinh viên cúng dường Tam Bảo như thế nào là tốt nhất?

Học sinh, sinh viên cúng dường Tam Bảo như thế nào là tốt nhất?

Hỏi - Đáp 09/02/2020, 16:05

Cúng dường là phước huệ trong cuộc đời làm con Phật, bạn đi chùa, không phải chỉ để cúng dường phần vật chất, mà còn phát tâm cúng dường cả phần tinh thần.

Xem thêm