Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Do vì thời điểm lâm chung của những người này nhân và duyên chưa được đầy đủ. Nếu lúc lâm chung nhân và duyên của họ đầy đủ quyết định mười người vãng sinh cả mười, trăm người vãng sinh cả trăm, ngàn người vãng sinh cả ngàn.
Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Hỏi - Đáp 30/05/2020, 13:50

Do vì thời điểm lâm chung của những người này nhân và duyên chưa được đầy đủ. Nếu lúc lâm chung nhân và duyên của họ đầy đủ quyết định mười người vãng sinh cả mười, trăm người vãng sinh cả trăm, ngàn người vãng sinh cả ngàn.

Minh tâm kiến tánh nghĩa là gì?

Minh tâm kiến tánh nghĩa là gì?

Hỏi - Đáp 28/05/2020, 15:16

Minh tâm hay kiến tánh ý nghĩa không khác mấy. Minh tâm là nhận rõ cái bản tâm hay bản tánh chân thật nói ở trên. Nghĩa là phải biết rõ cái tâm nào chân thật và cái tâm nào giả dối. Kiến tánh là ngầm nhận hay thấy rõ cái tánh chân thật của chính mình.

Vì sao người ăn chay không được ăn hành tỏi - ngũ vị tân?

Vì sao người ăn chay không được ăn hành tỏi - ngũ vị tân?

Hỏi - Đáp 28/05/2020, 10:28

Việc kiêng cử hành tỏi - Ngũ vị tân, đối với những Phật tử xuất gia hoặc tại gia tu theo Mật tông, thì tuyệt đối họ không bao giờ dùng.

Làm thế nào để chế ngự tâm dâm ô?

Làm thế nào để chế ngự tâm dâm ô?

Hỏi - Đáp 28/05/2020, 10:03

Muốn kiêng hạnh dâm ô, ắt phải bắt đầu bằng kiêng ngừa dâm niệm. Hễ dâm niệm dấy lên, ắt dâm hạnh sẽ thuận theo! Như vậy, dùng điều gì để khống chế?

Hoa vô ưu có phải là hoa ưu đàm?

Hoa vô ưu có phải là hoa ưu đàm?

Hỏi - Đáp 19/05/2020, 11:48

Như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh dưới cội vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni là một sự thật lịch sử. Còn việc dùng hoa ưu đàm làm ảnh dụ cho sự kiện xuất thế của một Bậc Giác ngộ là một chuyện khác.

Vào nhà đạo có nên tính theo đời?

Vào nhà đạo có nên tính theo đời?

Hỏi - Đáp 17/05/2020, 18:50

Trong nhà đạo thì thiên trọng về cái đức (tuổi và tài xếp sau đức), nên dù vẫn tôn kính các bậc cao niên nhưng vì cái đức tu học đạo của các vị ít hơn, không bằng người xuất gia nên vị trí của họ trong đạo cũng thấp hơn.

Có nên ấn tống, cúng dường kinh sách?

Có nên ấn tống, cúng dường kinh sách?

Hỏi - Đáp 14/05/2020, 11:36

Nhờ ấn tống kinh sách mà những oán thù của người ấn tống trong quá khứ được tiêu trừ nên người ấn tống thoát khỏi những oán thù trong hiện tại và tương lai.

Phật tử có nên tin vào năm hạp kỵ tuổi?

Phật tử có nên tin vào năm hạp kỵ tuổi?

Hỏi - Đáp 12/05/2020, 19:22

Tôi là một người Phật tử, tuy không mấy am tường kinh điển nhưng cũng biết rõ về nhân quả, nghiệp báo và tin tưởng sâu sắc lời Phật dạy. Gia đình tôi đã bỏ được tục lệ đốt vàng mã, thực hành ăn chay, niệm Phật. Duy chỉ có điều ba mẹ tôi vẫn cứ tin về ngày tháng năm kỵ tuổi.

Niệm Phật nhưng còn ăn mặn có được vãng sanh không?

Niệm Phật nhưng còn ăn mặn có được vãng sanh không?

Hỏi - Đáp 11/05/2020, 11:15

Nếu như Phật tử niệm Phật tha thiết chí thành và phải cố gắng tinh cần niệm Phật miên mật tương tục, nhiếp tâm thành ý, không luận thời gian và nơi chốn, lúc nào, ở đâu, làm gì, Phật tử cũng đều chuyên tâm niệm Phật. Được thế, thì lo gì Phật tử sẽ không được vãng sanh.

Vì sao cần phải tu?

Vì sao cần phải tu?

Hỏi - Đáp 10/05/2020, 08:18

Có người thắc mắc vì sao nhiều người không tu học mà vẫn giàu có và sống hạnh phúc. Ngược lại, một số người tu tập mà vẫn lận đận, đau khổ trong cuộc sống. Đây là dấu chấm hỏi lớn của những người mới bước đầu tiếp cận với Phật giáo hoặc là họ chưa tiếp cận với Phật giáo.

Nếu đúng 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước' thì có trái luật Nhân - Quả không?

Nếu đúng "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" thì có trái luật Nhân - Quả không?

Hỏi - Đáp 09/05/2020, 09:50

Như ăn mặn là nhân mà khát nước là quả. Chính vì cha mẹ ăn ở không có đạo đức mà có thể gây ảnh hưởng hậu quả cho đời con gánh chịu. Đây là nhân quả tương đồng tác động ảnh hưởng bởi cộng nghiệp mà ra.

Có hay không 'ông bà cha mẹ làm ác mà con cháu gánh chịu'?

Có hay không "ông bà cha mẹ làm ác mà con cháu gánh chịu"?

Hỏi - Đáp 09/05/2020, 07:26

Nương vào lý luận nhân quả của Phật giáo chúng ta thấy, sở dĩ có hiện tượng “tai họa cho con cháu”, nguyên nhân chính là do “Cùng nghiệp đi với nhau, cộng nghiệp chiêu cảm lẫn nhau, quả báo đời sau chuyển thành quả báo hiện tại”.

Người Phật tử phải tu như thế nào để không bị đọa địa ngục?

Người Phật tử phải tu như thế nào để không bị đọa địa ngục?

Hỏi - Đáp 08/05/2020, 09:57

Đức Phật vì lòng từ bi rộng lớn, thương xót mọi người nên khuyên chúng ta tin sâu nhân quả, kính tin Tam bảo và giữ giới trong sạch, thì tránh được tai nạn binh đao, tàn sát giết hại lẫn nhau vì quyền lợi riêng tư.

Một người phạm tội bị luật pháp trừng phạt, còn đối với luật nhân quả thì thế nào?

Một người phạm tội bị luật pháp trừng phạt, còn đối với luật nhân quả thì thế nào?

Hỏi - Đáp 30/04/2020, 05:55

Đối với những việc làm phi pháp có tác hại cho mình và người, thì Phật dạy chúng ta quyết không nên làm. Đã gây nhân bất thiện thì tránh sao khỏi quả báo khổ đau. Bởi nhân quả chúng bám sát theo nhau như hình với bóng.

Phật đản sinh đưa tay nào lên trời?

Phật đản sinh đưa tay nào lên trời?

Hỏi - Đáp 27/04/2020, 10:48

Rõ ràng là có kinh-điển xác định Phật sơ sinh đưa tay phải chỉ trời. Dù thực tế được ghi nhận là khá nhiều pho tượng Phật đản sinh đưa tay trái chỉ trời có từ xa xưa.

Tại sao phải niệm Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật khi có người mất?

Tại sao phải niệm Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật khi có người mất?

Hỏi - Đáp 21/04/2020, 08:48

Có bạn hỏi, khi người thân qua đời vì sao phải niệm Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật? Như vậy tâm thức vẫn cần một sự "dẫn dắt" hay sao?

Ý nghĩa ba lạy đầu và ba lạy cuối trong thời khóa lễ tụng niệm như thế nào?

Ý nghĩa ba lạy đầu và ba lạy cuối trong thời khóa lễ tụng niệm như thế nào?

Hỏi - Đáp 18/04/2020, 15:43

Ba lạy đầu là hướng về Tam bảo bên ngoài để đảnh lễ, và ba lạy cuối của thời khóa tụng niệm là quy hướng về bên trong để nhận lại Tam bảo tự tâm. Có thế, thì mới hiểu được chủ trương đường lối tu tập của đạo Phật tất cả đều quy hướng chú trọng ở nơi tâm.

Sát nhân thì nhân oán sát, sát vật thì họa kiếp làm chúng sinh của chúng

Sát nhân thì nhân oán sát, sát vật thì họa kiếp làm chúng sinh của chúng

Hỏi - Đáp 12/04/2020, 08:32

Là con người cũng như các loài động vật khác, khi sanh ra đều do nghiệp lực nhân quả, đều có một sự sống như nhau, đều có cảm giác đau khổ, vui sướng như nhau, và không có loài vật nào mà không sợ chết. Thế sao lại bảo giết chúng chết để hóa kiếp cho chúng? Chúng hóa kiếp làm loài vật gì?

Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?

Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?

Hỏi - Đáp 11/04/2020, 15:28

Bạn không thể ngăn cản người tức giận với bạn, nhưng bạn có thể thay đổi cách nó khiến bạn cảm nhận (Gina Sharpe - vị thầy thiền quán khuyên bảo).

Tịnh độ là gì, cõi Tĩnh độ là cõi nào?

Tịnh độ là gì, cõi Tĩnh độ là cõi nào?

Hỏi - Đáp 06/04/2020, 22:15

Tịnh độ - nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật (Buddha) độ, là cõi Phật, cõi thanh tịnh. Nôm na Tịnh là im lặng yên ổn trong sạch, Độ là cứu giúp.

Xem thêm