Hội từ thiện nào lại giảng đạo, truyền bá tâm linh?

Hiện vợ con/em đang tham gia một hội gọi là "Hội tán trợ chữ thập đỏ tình người Hà Nội". Con được biết hội này toàn truyền bá tâm linh, rồi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Vợ con thì ngày càng u u mê mê. Muốn bỏ bát hương tổ tiên.
09:44 07/11/2019

Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?

Có lúc cần thanh minh và có lúc không cần thanh minh. Nếu xung quanh chúng ta toàn là những người ác thì chúng ta không nên thanh minh vì có thanh minh cũng không bao giờ có người chịu nghe, càng thanh minh càng thêm thù oán, “thanh minh oán hận càng sanh”. Lúc bấy giờ chúng ta cần phải im lặng như Thánh.
08:31 07/11/2019

Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?

Đức Phật dạy: “Nhứt thiết hữu vi pháp - Như mộng huyển bào ảnh - Như lộ diệc như điện - Ưng tác như thị quán”, ngày nào đó các pháp trên cũng đi vào quên lãng thôi các Bạn ạ!
07:00 07/11/2019

Sau khi chết nghiệp đi về đâu?

Người không tin nhân quả nghiệp báo, đối với tự thân và xã hội đều là họa hại lớn, vì họ mãi gây tạo nghiệp ác. Một khi đã gây tạo nghiệp ác, thì vĩnh kiếp trầm luân trong bể khổ. Thật là đau xót lắm thay
14:29 06/11/2019

Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?

Người nghèo sẽ bố thí bằng lời nói an ủi động viên giúp đỡ người khác, thấy người bệnh thì mình thăm hỏi hoặc chăm sóc, nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả, như vậy giàu nghèo gì ai cũng có thể bố thí được.
08:50 06/11/2019

Tri túc và làm giàu có mâu thuẫn không?

Tri túc là biết đủ, biết an trú vào những gì mà mình hiện có, không vọng tưởng mong cầu. Một đời sống tri túc đúng nghĩa là một đời sống an lạc, thanh cao vì không còn bị khổ đau do sự chi phối của dục vọng.
14:35 04/11/2019

Có nên than khóc khi người thân qua đời không? Trình tự tang lễ theo nghi thức Phật giáo như thế nào?

Việc tổ chức tang chay lớn hay nhỏ tùy môi trường kinh tế gia đình, không phải tổ chức lễ tang linh đình, thiết đãi rượu thịt ê hề mới là báo hiếu, thậm chí làm cho người chết còn mang thêm nghiệp chướng nặng nề như người gánh đá leo dốc bên kia thế giới!
10:30 04/11/2019
Phật Giáo

Làm thế nào để phân biệt chánh tà giữa rừng pháp môn Phật giáo?

Sau Phật nhập diệt 1000 năm, mỗi môn phái được sáng lập để truyền bá giáo lý Phật đi khắp trong nhân gian, mỗi môn phái được sáng lập đều có chánh kiến, tư duy riêng, tôn chỉ riêng dành cho môn đệ tu tập.
19:20 29/10/2019

Lễ bái, cúng kính, họa vẽ, tạc tượng Bồ tát Địa Tạng có giúp xóa được ác nghiệp không?

Qua hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng, chắc chắn người có chí nguyện làm việc thánh thiện thì thoát khổ, không còn bị những nghiệp chướng đọa lạc trong ác đạo dù trước đó làm ác huống chi là thân nữ.
12:08 27/10/2019

Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức của con cháu?

Thân tứ đại, đất, nước lửa, gió khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai. Chỉ có chú trọng vào nghiệp thức, để khuyến cáo người đời lánh xa các điều ác, thực hiện các việc lành, tái sanh vào cõi thánh thiện.
08:20 27/10/2019

Phá bỏ thai nhi bị dị tật có chịu quả báo nghiệp tội không?

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”
07:26 24/10/2019

Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?

Thân bất sanh bất diệt là Pháp thân, thân quả báo là Báo thân, thân có tướng sanh diệt và tùy duyên là Ứng hóa thân. Phật chỉ có 1 thân bất sanh bất diệt, nhưng phải thị hiện có đủ ba thân để nói lên tinh thần “bất biến tùy duyên của Đức Phật trên bước đăng trình tiếp độ chúng sanh.
10:03 23/10/2019

Đời này, đời sau tùy thuộc một niệm và mười niệm

Trong Quán kinh nói mười niệm là có lý do. Bởi người mắc bệnh gầy yếu, sức kém, tâm yếu đuối cần phải xưng 10 lần đức Di Ðà để trợ lực cho tâm niệm bên trong. Nếu kẻ có tâm mạnh mẽ không mê muội thì chỉ được một niệm liền được vãng sanh.
10:20 22/10/2019

Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?

Nếu giác ngộ thì tốt, chưa giác ngộ thì chưa tốt, người có tâm xấu, biết giác ngộ tu hành sẽ thành người tốt không khó.
09:41 20/10/2019

Nên tu pháp môn gì để giảm bớt tâm sân hận cuồng si?

Tất cả những diễn biến hạnh phúc hay khổ đau, những sân si sanh khởi, những toan tính đủ điều (Nghiệp) đến hay đi đều do chính bạn định đọat và cũng xuất phát từ “Tâm” giác ngộ hồi đầu mà nghiệp tiêu vong.
06:47 19/10/2019

Trùng tang liên táng có thật không? Làm thế nào để hóa giải?

Làm Phật tử quy y Tam Bảo, nhất nhất tin tưởng Phật pháp, tin Thầy Tổ hướng dẫn đạo, không tin vào những học phái không phải của Phật. Chúng ta có quyền nghiên cứu sâu, học hỏi các tín ngưỡng dân gian khác, nhưng không nghe theo, sẽ làm rối rắm thêm cho gia đình và tâm tư Phật tử.
14:20 17/10/2019

Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?

Năm 523 (trước Công nguyên), Bồ tát Sĩ Đạt Ta ra đời, giác ngộ đi tu thành Phật là bức thông điệp phá tan giấc ngủ trong đêm dài của loài người, cảnh giác những ai tin vào số phận và cúi đầu chấp nhận khổ đau rơi lệ trước thần linh.
09:31 17/10/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z