Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

Vấn đề Phật học, học là hiểu, hằng ngày những lúc rỗi rảnh cũng cần phải đọc học kinh Phật để tu, học giáo lý Phật để mở mang trí tuệ. Học là học nhưng cũng không nên quá cố chấp câu nệ vào kinh mà sinh các bệnh chúng sinh khó chữa trị.
Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

Hỏi - Đáp 03/07/2020, 15:45

Vấn đề Phật học, học là hiểu, hằng ngày những lúc rỗi rảnh cũng cần phải đọc học kinh Phật để tu, học giáo lý Phật để mở mang trí tuệ. Học là học nhưng cũng không nên quá cố chấp câu nệ vào kinh mà sinh các bệnh chúng sinh khó chữa trị.

Trạo cử là gì? Hôn trầm là gì?

Trạo cử là gì? Hôn trầm là gì?

Hỏi - Đáp 02/07/2020, 14:19

Trạo cử và hôn trầm là những triền cái làm chướng ngại công phu tu tập nên hành giả phải vượt qua. Trong thời gian đầu khi tâm chưa thuần, hành giả cần tinh tấn, nỗ lực và kham nhẫn, không nên thối tâm và bỏ cuộc sớm.

Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?

Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?

Hỏi - Đáp 30/06/2020, 06:32

Tất cả những nghiệp khác ta “Đới” nó. Đới là đem về Tây Phương. Đem về Tây Phương ta dùng thần thông đạo lực, biết hết trong vô lượng kiếp chúng ta làm gì, ta bắt đầu đi cứu độ chúng sanh để trả nghiệp.

Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện

Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện

Hỏi - Đáp 29/06/2020, 13:53

Mỗi chùa thờ Phật, Bồ tát, Tổ sư có ý nghĩa riêng, có tính đặc thù của từng chùa, chùa xưa hằng 100 năm trở lên, chùa của các môn phong pháp phái thờ phượng đều có khác, theo biệt truyền của từng môn phong pháp phái; làm Phật tử ta không nên chê khen đánh giá việc thờ phượng, tôn trí Phật.

Có nên xin keo và thờ cúng vong nhi ở nhà không?

Có nên xin keo và thờ cúng vong nhi ở nhà không?

Hỏi - Đáp 29/06/2020, 09:13

Việc xin keo để được thần báo cho biết là thai nhi muốn ở chùa hay ở nhà là việc “Không tưởng”, quá vô lý. Theo nhà Phật việc thờ thai nhi ở nhà hay ở chùa là do các Bạn tùy theo hoàn cảnh môi trường mà định đọat cho việc thờ hay không thờ cúng.

Nên làm gì với quần áo, vật dụng của người thân vừa qua đời?

Nên làm gì với quần áo, vật dụng của người thân vừa qua đời?

Hỏi - Đáp 28/06/2020, 16:28

Nói đến chết tức là nói đến sống, có sống có chết có sanh có diệt, có họai diệt rồi tiếp tục tái sanh theo nghiệp thức. Có sanh sôi nẩy nở, giải quyết việc sanh tử của đời người là bàn đến nhân sinh quan, việc lúc nào cũng hiện hữu đồng hành cùng con người.

Nạo phá thai, nên tụng kinh Địa Tạng như thế nào để hồi hướng?

Nạo phá thai, nên tụng kinh Địa Tạng như thế nào để hồi hướng?

Hỏi - Đáp 28/06/2020, 10:12

Nạo phá thai là vấn đề nghiêm trọng, là nghiệp chướng. Trong kinh Phật nói, con cái và cha mẹ là cái duyên rất sâu dầy. Nếu không có duyên sẽ không cùng chung sống một nhà.

Lâm chung cần có điều kiện gì để được vãng sinh?

Lâm chung cần có điều kiện gì để được vãng sinh?

Hỏi - Đáp 22/06/2020, 13:48

Sống ở trên đời này, tất cả đều phải tùy duyên, tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin, bạn phải tin nhân quả báo ứng, những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được.

Chắp tay có ý nghĩa như thế nào?

Chắp tay có ý nghĩa như thế nào?

Hỏi - Đáp 18/06/2020, 14:56

Người Ấn Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tịnh. Nhưng nếu 2 tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và nhiễm ô, cho nên hiệp chưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người...

Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

Hỏi - Đáp 17/06/2020, 16:03

Theo Duy Thức, thì mỗi người chúng ta có tám thức gọi là Bát thức tâm vương. Tám thức gồm có: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại da. Trong lúc chúng ta ngủ, thì tiền ngủ thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,) không có hoạt động mạnh mẽ như lúc còn thức.

Vấn đáp nhanh, dễ hiểu về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

Vấn đáp nhanh, dễ hiểu về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

Hỏi - Đáp 13/06/2020, 11:18

Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, có người ăn chay vì đạo, hoặc vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật...

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật (phần 2)

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật (phần 2)

Hỏi - Đáp 09/06/2020, 05:26

Hạng người hiền lành, từ ái thì có khuynh hướng tái sinh vào thiên đàng hoặc cõi người có ưu thế được hạnh phúc. Hạng người hay sầu lo, đau khổ và độc ác có xu hướng rơi vào địa ngục hoặc tái sinh vào kiếp người trong hoàn cảnh khổ đau.

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật

Hỏi đáp nhanh và dễ hiểu về tái sinh, thần thức theo Đạo Phật

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 13:58

Phật giáo đã cung cấp lời giải thích thỏa đáng nhất về việc con người từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu. Khi chúng ta chết, thần thức, với tất cả những khuynh hướng sở thích, tài năng và tính tình có sẵn và tùy thuộc vào đời sống này...

Hỏi đáp về thân trung ấm

Hỏi đáp về thân trung ấm

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 10:52

Thời gian thân trung ấm thọ sinh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Giúp người tái duyên có bị đọa địa ngục?

Giúp người tái duyên có bị đọa địa ngục?

Hỏi - Đáp 08/06/2020, 08:49

Theo tinh thần từ bi và nhân bản của Phật giáo, người cư sĩ sau khi ly hôn hay người bạn đời chết đi thì có thể tái hôn bình thường. Giúp người tái hôn một cách chân chính, đúng pháp thì không hề mang tội, nên không vì thế mà đọa địa ngục.

Đức Phật có để tóc hay không?

Đức Phật có để tóc hay không?

Hỏi - Đáp 04/06/2020, 14:58

Trong tướng nhục kế, có cái đỉnh điểm mà tất cả trời người đều không thể thấy được nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Quán Phật Kinh ghi, búi tóc thịt trên đỉnh đầu Đức Phật sinh ra vạn ức ánh sáng, lớp lớp ánh sáng lần lượt chiếu rọi tới vô lượng thế giới.

Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?

Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?

Hỏi - Đáp 03/06/2020, 09:31

Nghi cúng cơm nầy là do tổ tiên ta bày ra. Đây là một tập tục có từ ngàn xưa. Khi cúng để 3 chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm và 2 chén 2 bên thì lưng.

Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?

Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?

Hỏi - Đáp 03/06/2020, 06:31

Hỏi: Tôi là người mới bước chân vào đạo, muốn tìm hiểu học hỏi Phật Pháp. Nhưng không biết phải học hỏi kinh sách nào trước, cho nó có thứ lớp dễ hiểu hợp với trình độ sơ cơ của tôi?

Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên theo quan điểm của Phật giáo

Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên theo quan điểm của Phật giáo

Hỏi - Đáp 01/06/2020, 14:28

Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau.

Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Người niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sinh hay không?

Hỏi - Đáp 30/05/2020, 13:50

Do vì thời điểm lâm chung của những người này nhân và duyên chưa được đầy đủ. Nếu lúc lâm chung nhân và duyên của họ đầy đủ quyết định mười người vãng sinh cả mười, trăm người vãng sinh cả trăm, ngàn người vãng sinh cả ngàn.

Xem thêm