Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Niềm tin (Phần 2)

Niềm tin (Phần 2)

Ở cương vị một Phật tử, người khéo tu cần tỏ rõ sự hành trì Niềm Tin, nói theo ngôn từ Phật học là diệu ứng Tín lực để đạo quả sớm được viên mãn. Đó là sự quán chiếu cho thông đạt tánh chất và vai trò của Tín lực.
Niềm tin (Phần 2)

Niềm tin (Phần 2)

Nghiên cứu 12/06/2022, 12:28

Ở cương vị một Phật tử, người khéo tu cần tỏ rõ sự hành trì Niềm Tin, nói theo ngôn từ Phật học là diệu ứng Tín lực để đạo quả sớm được viên mãn. Đó là sự quán chiếu cho thông đạt tánh chất và vai trò của Tín lực.

Niềm tin (Phần 1)

Niềm tin (Phần 1)

Nghiên cứu 09/06/2022, 14:57

Có Niềm Tin ở giáo lý một tôn giáo gọi là có tín tâm, nhờ có tín tâm mà sanh ra tín lực hay đạo lực, nghĩa là sức mạnh của niềm tin làm cho tín đồ quyết tâm tu đạo.

Giải oan cắt kết dưới góc nhìn duy thức (Kỳ 1)

Giải oan cắt kết dưới góc nhìn duy thức (Kỳ 1)

Nghiên cứu 02/06/2022, 13:59

Hành giả tu tập, hạ thủ công phu, quan sát dần dần chặt đứt thiên chấp sai lầm, rơi rụng phiền não, cải tạo chủng tử bất thiện, mảng đất tâm được tô bồi, sạch cỏ “sở tri chướng” và “phiền não chướng” chứng cảnh giới “Viên thành thật” bước tới ngưỡng cửa giải thoát an lạc.

Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh

Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh

Nghiên cứu 02/06/2022, 13:38

Trong bài kệ khai kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ, mở đầu ngài đặt vấn đề của kinh Pháp hoa là yếu chỉ của Phật và hạnh của Bồ-tát. Yếu chỉ của Phật là trí tuệ của Phật khác với học vấn của chúng ta. Đa số chúng ta lầm trí tuệ và học vấn.

Tôn giáo của tương lai

Tôn giáo của tương lai

Nghiên cứu 01/06/2022, 10:27

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington dự báo rằng một số tôn giáo lớn trên thế giới sẽ phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động, nhưng ngoại trừ Phật giáo, đây là một điểm đáng lưu tâm.

Tịnh tâm (Phần 2)

Tịnh tâm (Phần 2)

Nghiên cứu 31/05/2022, 15:27

Ngôn từ Phật học gọi bằng nhiều danh xưng như Tịnh tâm, Tâm thanh tịnh, Tâm vô nhiễm, Tâm không, Tâm không dính mắc, Tâm tịch diệt, Chân tâm, Phật tâm, Phật tánh...

Tịnh tâm (Phần 1)

Tịnh tâm (Phần 1)

Nghiên cứu 31/05/2022, 08:16

Chúng sanh bị màn vô minh che lắp nên có tai như điếc, có mắt như mù. Tai có nghe được âm thanh, mắt có nhìn thấy hình sắc nhưng tai nghe mà không thủng, mắt nhìn mà không tỏ, không nhận ra thanh trần và sắc trần chỉ là giả tướng, sự hiển lộ ra chỉ tạm bợ nhất thời.

Ly tướng (Phần 6)

Ly tướng (Phần 6)

Nghiên cứu 25/05/2022, 15:21

Ly tướng là pháp môn thiền quán khi hành trì chánh Pháp tiến tới cứu cánh là giải thoát khỏi luân hồi, chứng nhập tịch diệt Niết-bàn. Hành giả cần nhất tâm tín nguyện.

Ly Tướng (Phần 5)

Ly Tướng (Phần 5)

Nghiên cứu 23/05/2022, 07:47

Ly tướng là rời xa, lìa bỏ, thoát khỏi mọi sự ràng buộc vướng mắc của tất cả các Tướng bên ngoài cũng như bên trong tâm thức.

Ly tướng (Phần 4)

Ly tướng (Phần 4)

Nghiên cứu 20/05/2022, 16:02

Vạn pháp tự tánh vốn là Không, vạn pháp có giả tướng hư ảo tạm thời, đó là Chân Đế. Người Vô Minh chấp tướng lại tin chắc chắn vạn pháp có tự tánh là Có và do đó tin là pháp tướng thường hằng vĩnh cửu, bất biến. Chính đó là cội nguồn Tham, Sân, Si của con người khi thọ nghiệp thế gian.

Ly tướng (Phần 3)

Ly tướng (Phần 3)

Nghiên cứu 20/05/2022, 08:30

Trong vạn pháp, bất cứ pháp nào cũng có Tướng và Tánh luôn luôn liên hệ tương duyên tương nhiếp dính mắc vào nhau, không tách rời riêng lẻ ra được. Không có Tướng đứng một mình, không có Tánh đứng một mình, do đó gọi là hai.

Ly Tướng (Phần 2)

Ly Tướng (Phần 2)

Nghiên cứu 19/05/2022, 13:32

Giữ được trọn vẹn chân tánh là thiện nhân có trí tuệ giác ngộ; đánh mất Nhân tánh, không còn tánh người là kẻ phạm tội ác sống theo vô minh dục vọng và sẽ chuyển kiếp đọa làm súc sanh, không được làm người.

Sự thật về triết lý Vô thường của Phật giáo

Sự thật về triết lý Vô thường của Phật giáo

Nghiên cứu 19/05/2022, 13:30

Sự thật về Vô thường có nghĩa là thực tại không bao giờ tĩnh mà luôn luôn động; và điều đó đã được các nhà khoa học nhận thức là bản tính tự nhiên của thế giới, không ngoại lệ.

Thử chữa trị bệnh tâm thần bằng Thiền Vipassana

Thử chữa trị bệnh tâm thần bằng Thiền Vipassana

Nghiên cứu 18/05/2022, 14:37

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị lương y đại tài, lỗi lạc về thân và tâm. Ngài không những tìm ra nguồn gốc và nguyên nhân sinh bệnh của thân và tâm mà Ngài còn đem những phương pháp ấy chỉ dạy cho tất cả để họ có thể thoát khỏi đau khổ.

Tư tưởng Phật giáo trong kinh tạng Pali về chủ nghĩa nhân văn và giáo dục pháp hành Phật giáo

Tư tưởng Phật giáo trong kinh tạng Pali về chủ nghĩa nhân văn và giáo dục pháp hành Phật giáo

Nghiên cứu 14/05/2022, 13:52

Hệ thống triết lý của Đạo Phật mang một giá trị vô cùng lớn lao với đời sống. Trong đó những quan điểm của Phật giáo về con người và xã hội có vai trò như kim chỉ nam cho những ai muốn tìm về hạnh phúc.

Hiểu thế nào về câu “Duy ngã độc tôn”?

Hiểu thế nào về câu “Duy ngã độc tôn”?

Nghiên cứu 09/05/2022, 23:07

Trong thời buổi hiện tại, những người muốn tìm hiểu các triết lý Phật giáo đã rất thuận tiện và dễ dàng. Mặc dù vậy, các vấn đề triết lý Phật giáo cũng gây không ít khó khăn, bởi những từ Phật học đa nghĩa, và cách lý giải cũng đa dạng, làm cho người học Phật bị hoài nghi bối rối.

Vô ngã (Phần 5)

Vô ngã (Phần 5)

Nghiên cứu 07/05/2022, 17:10

Mình và của mình chỉ là những âm thanh diễn tả một giả tướng, không phải một thực thể chân tánh, kẻ phàm phu vô minh có tâm thức mê lầm chấp Ngã nên ngộ nhận là thực thể có thực, do đó sanh ra cái dục, tham vọng, chấp thủ và tự tạo cho mình ưu phiền khổ não.

Vô ngã (Phần 4)

Vô ngã (Phần 4)

Nghiên cứu 04/05/2022, 13:43

Pháp môn quán Vô ngã gồm có hai phần chính có tính bổ sung và kiện toàn cho nhau, chứng tỏ lý duyên sanh.

Chân đế - Tục đế với hiện tượng luận và bản thể luận Phật giáo

Chân đế - Tục đế với hiện tượng luận và bản thể luận Phật giáo

Nghiên cứu 02/05/2022, 12:38

Là Phật tử hẳn chúng ta đã từng nghe và hình dung khi đức Phật thường nói tới hai pháp đó là Chân đế và Tục đế.

Vô ngã (Phần 3)

Vô ngã (Phần 3)

Nghiên cứu 26/04/2022, 23:42

Bài viết này chú trọng vào giai đoạn chuyển hóa từ Lý giải đến Hành trì lý Vô ngã. Thực nghiệm được Vô ngã thì kiện toàn luôn vô thường và Vô lạc.

Xem thêm