Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo

Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo

Đức Phật từng dạy rằng: “Cũng như nước biển chỉ có một vị là mặn, đạo của Như Lai cũng có một vị là giải thoát”. Đây chính là cơ sở nền tảng để mỗi cá nhân tự giải thoát khổ đau cho chính mình và cộng đồng, xã hội thực thi lý tưởng xây dựng đời sống hạnh phúc, bình đẳng.
Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo

Tinh thần bình đẳng trong Phật giáo

Kiến thức 08/03/2021, 19:50

Đức Phật từng dạy rằng: “Cũng như nước biển chỉ có một vị là mặn, đạo của Như Lai cũng có một vị là giải thoát”. Đây chính là cơ sở nền tảng để mỗi cá nhân tự giải thoát khổ đau cho chính mình và cộng đồng, xã hội thực thi lý tưởng xây dựng đời sống hạnh phúc, bình đẳng.

Khuyến khích tu Pháp sai sẽ mắc tội vô lượng

Khuyến khích tu Pháp sai sẽ mắc tội vô lượng

Kiến thức 08/03/2021, 15:35

Người đang tu rơi vào tà kiến, kể cả người động viên khích lệ họ cố gắng đều “mắc tội vô lượng”...

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Kiến thức 08/03/2021, 15:15

Đạo Phật gọi niềm tin là tín căn, một trong năm căn lành để thực hành đường lối tu tập hướng đến mục tiêu giác ngộ (niềm tin, tinh tấn, ghi nhớ, thiền định, trí tuệ), là một trong bảy tài sản của bậc Thánh: “Niềm tin, giới hạnh, hổ mình, thẹn với người, học rộng, bố thí, trí huệ; đó là bảy thánh tài”.

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cần phải xử lý hình sự Nguyễn Minh Phúc

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cần phải xử lý hình sự Nguyễn Minh Phúc

Kiến thức 07/03/2021, 10:10

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng chỉ riêng hành vi làm giả các giấy tờ tu sĩ, giả các quyết định bổ nhiệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của đương sự Nguyễn Minh Phúc là đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và cần phải xử lý hình sự.

Nguồn gốc và các phiên bản của Chú Đại Bi

Nguồn gốc và các phiên bản của Chú Đại Bi

Kiến thức 06/03/2021, 12:41

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Kiến thức 06/03/2021, 09:40

Phật khuyên chúng ta cần cẩn trọng, bĩnh tĩnh, sáng suốt để giải quyết từng việc thích hợp nhất. Đó chính là thể hiện yếu lý của pháp quy y Phật là phát huy trí tuệ.

Hương thơm đức hạnh

Hương thơm đức hạnh

Kiến thức 06/03/2021, 09:33

Đức Phật chủ trương thực tập giáo pháp để đạt đến giác ngộ giải thoát, còn lý luận chỉ là phương tiện phụ dùng để giải thích cho mọi người hiểu đúng và chuyển hóa được thân tâm theo con đường thánh thiện.

Tu pháp gì không gặp ác đời sau?

Tu pháp gì không gặp ác đời sau?

Kiến thức 05/03/2021, 16:54

Phật pháp có nhiều pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Có người phát tâm xuất gia dõng mãnh cầu giải thoát sinh tử trong hiện đời. Có nhiều người cầu phước báo bình an, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Tranh Mạn-đà-la cát nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng

Tranh Mạn-đà-la cát nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng

Kiến thức 05/03/2021, 15:08

Tranh Mạn-đà-la là một hình vẽ mang tính nghệ thuật và tâm linh tôn giáo sâu sắc. Nơi đó có sự hợp nhất giữa thế giới bản thể và thế giới hiện tượng, giữa tâm thức và vũ trụ. Trong ý nghĩa thực tiễn, Mạn-đà-la còn là một đàn tràng để hành giả cúng dường, cầu nguyện và tu tập thiền định.

Người tại gia nên tự tu như thế nào?

Người tại gia nên tự tu như thế nào?

Kiến thức 05/03/2021, 14:41

Người bắt đầu học Phật nhất định phải học theo từng bước cho vững bền.

Vấn đề tự tử dưới góc nhìn Phật giáo

Vấn đề tự tử dưới góc nhìn Phật giáo

Kiến thức 05/03/2021, 13:49

Phật giáo hoàn toàn lên án hành động tự sát trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Với Phật giáo, chết không phải là hết, và người ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động đã gây ra ở đời này và ở trong đời sống kế tiếp.

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước và đời này

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước và đời này

Kiến thức 05/03/2021, 10:43

Chúng ta chưa biết quá khứ của mình và người thì có thể dùng cảm tính để biết. Nghĩa là tới chỗ nào hành đạo mà thấy người ta không cảm tình với mình, dù mình cố gắng làm gì đi nữa họ cũng không thương thì nên đi chỗ khác tu.

Thần chú Đại Bi có công năng gì?

Thần chú Đại Bi có công năng gì?

Kiến thức 05/03/2021, 09:26

Chú Đại bi là thần chú quen thuộc, rất phổ biến, được Tăng Ni và Phật tử trì tụng hàng ngày, có mặt hầu hết trong các kinh Nhật tụng và nghi thức tụng niệm.

Tâm an vạn sự an – Tâm tịnh trú xứ trang nghiêm

Tâm an vạn sự an – Tâm tịnh trú xứ trang nghiêm

Kiến thức 05/03/2021, 09:16

Tâm an vạn sự an muốn có được thì cần bình tâm quan sát thế giới, khởi tâm từ bi đối với thực trạng của xã hội. Từ đó nương theo Phật Bồ tát mà phát khởi hạnh nguyện, trau dồi trí tuệ, đức hạnh, giúp người giúp đời, thực hành Sáu Ba la mật, chung tay xây dựng cõi Tịnh độ trong nhân gian.

Tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa (II)

Tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa (II)

Kiến thức 05/03/2021, 08:00

Tư tưởng Tịnh độ được lưu hành vào thời đại Bồ tát Long Thụ, đại để có thể chia làm ba loại: Tịnh độ Đâu Suất của Bồ tát Di Lặc; Tịnh độ Đông phương Diệu Hỷ của Phật A Súc; Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.

Quan điểm của Phật giáo về giá trị của đồng tiền

Quan điểm của Phật giáo về giá trị của đồng tiền

Kiến thức 04/03/2021, 15:30

Một đời sống có ý nghĩa và giá trị là một đời sống không quá lệ thuộc vào phương tiện vật chất nhưng không thể không có tiền bạc và tài sản, vì nó là phương tiện để nuôi sống bản thân.

Thế nào là thiền nhập thế? (I)

Thế nào là thiền nhập thế? (I)

Kiến thức 04/03/2021, 11:27

Thường thì ta quen nghĩ, thiền nhập thế là thiền dung hòa với thế gian, thế tục. Chính vì điều này, mà người ta không thấy được bản chất trí tuệ sâu sắc của Pháp thiền thanh tịnh hay còn gọi là Như Lai thanh tịnh thiền của đức Bổn sư Thích Ca Văn.

Sư ông Trúc Lâm giảng về 'Tuệ giác của Đức Phật'

Sư ông Trúc Lâm giảng về "Tuệ giác của Đức Phật"

Kiến thức 04/03/2021, 07:02

Phật dạy muốn sanh lên cõi trời phải giữ tròn mười điều lành, tức là tu pháp Thập thiện. Thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời hung ác. Ý có ba: bớt tham, bớt sân, bớt si.

Lý giải của Phật giáo về người tự tử

Lý giải của Phật giáo về người tự tử

Kiến thức 03/03/2021, 16:37

Nguyên nhân của tự tử là do lòng tham ái, chấp ngã, sống thiếu chánh niệm, hoặc sâu xa hơn là do các nghiệp nhân bất thiện đã tạo ra trong quá khứ. Được làm thân người là một diễm phúc vô cùng lớn, một khi bị mất đi thì không biết đời nào mới được sinh làm người trở lại.

Hoàng hậu Mạt Lợi - Hương thơm đức hạnh của người trì giới

Hoàng hậu Mạt Lợi - Hương thơm đức hạnh của người trì giới

Kiến thức 03/03/2021, 14:42

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có một câu chuyện về hoàng hậu Mạt Lợi nhờ giữ giới rất tinh nghiêm nên được Đức Phật ban cho lời giáo huấn như sau:

Xem thêm