Ô nhiễm không khí Hà Nội hôm nay vọt lên ngưỡng nguy hại
09:53 - 12/11/2019
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng nay lên ngưỡng nguy hại - ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, nghiêm trọng hơn 4 đợt ô nhiễm không khí vừa qua, tác động nguy hiểm đến sức khỏe mọi người. Tất cả được khuyến cáo nên ở trong nhà.
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ