Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Kinh Bách Dụ: Năm trăm cái bánh hoan hỷ

Thưở xưa, có người đàn bà dục tình quá mạnh, hoang dâm vô độ, ghét chồng mình, chị ta tìm mọi cách để hại chồng, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện. Thời may, gặp lúc vua sai người chồng đi sứ nước láng giềng. Chị ta tìm kế hại chồng bằng cách làm năm trăm cái bánh có tẩm thuốc độc

Thưở xưa, có người đàn bà dục tình quá mạnh, hoang dâm vô độ, ghét chồng mình, chị ta tìm mọi cách để hại chồng, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện.

Thời may, gặp lúc vua sai người chồng đi sứ nước láng giềng. Chị ta tìm kế hại chồng bằng cách làm năm trăm cái bánh có tẩm thuốc độc, nói dối với chồng:

-Nay anh đi sứ xa xôi, sợ ăn uống thiếu thốn, em làm năm trăm cái bánh hoan hỷ này để làm tư lương tiễn anh lên đường. Đến xứ người, khi nào đói, anh hãy lấy bánh ăn đỡ dạ.

Người chồng cảm kích long tốt của vợ, ngậm ngùi từ biệt lên đường.

Khi đến biên giới nước ngoài, chưa kịp ăn bánh thì trời đã sẩm tối. Vì rừng vắng sợ thú dữ làm hại, anh leo lên cây nằm ngủ, bỏ quên năm trăm cái bánh hoan hỷ dưới gốc cây.

Vào giữa đêm, có năm trăm tên cướp trộm lấy năm trăm con ngựa và nhiều đồ quý báu của vua nước đó, đến nghỉ dưới gốc cây. Vì trốn chạy quá mệt, bọn họ đều đói khát. Bỗng thấy ở gốc cây có bánh hoan hỷ, mọi người liền chia nhau ăn. Do thuốc độc quá mạnh, cả năm trăm người đồng chết một lượt.

Đến sáng, anh ta thấy dưới gốc cây có bọn cướp nằm chết, bèn dung dao đâm vào các tử thi ấy, rồi thu lấy của báu và lùa đàn ngựa đến kinh đô nước kia.

Bấy giờ, vua nước kia đang cho nhiều người nom dấu ngựa đuổi theo bọn cướp. Trên đường đi, anh gặp nhà vua. Vua hỏi:

-Anh là người nước nào? Bắt đàn ngựa này ở đâu?

Anh thưa:

-Tôi là người nước X, đi sứ sang nước Ngài, giữa đường gặp bọn cướp, tôi đánh bại chúng. Cả bọn đều chết còn nằm ngổn ngang dưới gốc cây kia. Do đó, tôi mới có được của báu và bầy ngựa này đem dâng cho quốc vương. Nếu Ngài không tin, xin cùng tôi đến gốc cây kia xem cho tường tận.

Vua lập tức phái người tâm phúc đến quan sát, quả thật như lời anh nói. Vua vui mừng, khen anh là người tài giỏi, xưa nay chưa từng có. Về đến kinh thành, vua ban thưởng cho anh vàng bạc, tước vị, đất đai rất trọng hậu.

Thấy thế, các cận thần của nhà vua sanh long ghen ghét, tâu vua rằng:

-Anh ta là người ngoại quốc, chưa đáng tin cậy. Sao bệ hạ đãi ngộ quá trọng hậu và phong tước cho y vượt hơn các cựu thần?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghe vậy, anh ta liền nói:

-Ai có sức mạnh, xin ra đồng trống cùng tôi tỷ thí để phân tài cao thấp?

Các cựu thần nghe thế, đều lặng im, không ai dám lên tiếng.

Ít lâu sau, trong cánh rừng hoang của nước đó xuất hiện một con sư tử hung dữ hay chặn đường bắt người ăn thịt. Lúc ấy, các cựu thần bàn bạc với nhau rằng:

Người ngoại quốc kia tự cho mình mạnh mẽ hơn người, không ai địch nổi. Vậy chúng ta nên tâu lên nhà vua, bảo anh ta đi giết con sư tử ấy, trừ hại cho dân lành.

Bàn bạc xong, các cựu thần liền tâu lên vua. Vua chấp thuận, bèn ban cho anh ta dao gậy và lệnh cho anh ta đi giết sư tử ấy.

Sau khi vâng thánh chỉ, anh cương quyết tìm đến chỗ sư tử . Sư tử thấy anh, nó liền gầm thét dữ dội nhảy bổ đến trước mặt anh. Anh hoảng hốt vội vã trèo lên cây. Sư tử há miệng ngẩng đầu nhìn lên, gầm rống ầm ĩ. Anh ở trên cây quá run sợ, con dao đang cầm trên tay thình lình rơi xuống ngay miệng sư tử. Sư tử bị thương, rống lên thất thanh, rồi ngã nhào ra chết.

Bấy giờ, anh ta vui mừng hớn hở, đem xác sư tử về ra mắt vua, liền được ban thưởng gấp bội và được mọi người trong nước đó khen ngợi, kính phục.

Lời bàn:

Bánh hoan hỷ của vợ anh là dụ cho bố thí không thanh tịnh. Vua sai anh đi sứ là dụ cho thiện tri thức. Đến nước khác là dụ cho chư thiên. Giết bọn giặc là dụ cho chứng quả Tu-đà-hoàn mạnh mẽ đoạn trừ năm dục và các phiền não. Gặp quốc vương nước kia là dụ cho gặp được hiền thánh. Các cựu thần đều sanh lòng đố kỵ là dụ cho các ngoại đạo trông thấy người trí huệ đoạn phiền não và năm dục, liền phỉ bang nói không có điều ấy. Người đi sứ thách đấu, các cựu thần không ai dám đương đầu là dụ cho ngoại đạo không dám kháng cự. Giết sư tử là dụ cho đã phá phiền não lại còn hang phục ác ma và được đạo quả vô trước. Bình thường sợ hãi là dụ cho dung yếu phục mạnh.

Lúc đầu, tuy bố thí với tâm không thanh tịnh, nhưng vì người bố thí gặp thiện tri thức nên vẫn được phước báo tốt đẹp. Bố thí với tâm bất tịnh còn được như thế, huống nữa là dùng thiện tâm hoan hỷ bố thí. Thế nên, cần phải cố gắng tu bố thí phước điền.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào?

Kinh Phật 14:25 26/06/2022

Hỏi: Con thưa Thầy, con nghe nói là có pháp tu tịnh khẩu, vậy tu tịnh khẩu là tu như thế nào thưa Thầy?

Niệm Phật thế nào để phước sanh vô lượng?

Kinh Phật 14:13 26/06/2022

Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Kinh Phật 13:07 26/06/2022

Kinh sách ghi lại lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, thực sự quý báu trong đời nên gọi là Pháp bảo. Người đệ tử Phật nhờ đọc kinh sách mà biết được lời Thế Tôn dạy, biết pháp để tu nên chúng ta luôn trân trọng, kính quý và biết ơn giáo pháp.

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ bi và trí tuệ

Kinh Phật 10:55 26/06/2022

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đối, vững chắc về tâm linh và đạo đức muôn đời của nhân loại.