Phật Giáo

Lễ Phật Đản tại tu viện Wattarama Rajamaha Viharaya, Sri Lanka

Thứ năm, 09/05/2017 | 09:44

Ngày 09/05/2017, tại tu viện Wattarama Rajamaha Viharaya (Maliyadeva Arahath Raja Maha Viharaya), Kegalle, Sri Lanka đã diễn ra Đại lễ Phật Đản PL.2561, dưới sự bảo trợ của nhị vị cư sĩ đại hộ pháp, Tổng thống thứ 7 và Thủ tướng Chính phủ của Sri Lanka.


Bộ Phật giáo Sri Laka (Buddha Sasana) chuẩn bị tiến hành các Hội thảo về môi trường, y tế Phật giáo, lịch sử Phật giáo, văn học Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo, kinh tế Phật giáo, trong tuần lễ Vesak Liên Hợp Quốc PL.2561 - DL.2017.
 
Vân Tuyền (Nguồn: Sri Lanka Department of Government Information)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z