Tag: "Bài thơ Vào vòng cát bụi"

T.T Thích Vân Phong truyền cảm đọc bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ

Mời quý vị Phật tử nghe bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ, người được coi là “ngọn đèn tổ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, lấy tâm truyền tâm… làm phấn phát ngọn gió lành nhà Phật”. Những câu thơ vẫn còn nguyên cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt qua giọng ngâm của Thượng tọa Thích Vân Phong.
19:17 11/01/2019