Phật Giáo

Chúng con cùng sám hối: mong Cha, Mẹ thứ tha…

Thứ năm, 01/08/2014 | 11:23

Còn ít phút vào chính lễ tụng Kinh Lương Hoàng Sám, không ít phật tử tranh thủ cầu nguyện cho cha, mẹ, gia tiên, tiền tổ. Ai cũng thành tâm sám nguyện khi tưởng nhớ tới đấng sinh thành, tới ông, bà, gia tiên, tiền tổ.

Không gian trầm lắng tối ngày 27/07 (01/07/Giáp Ngọ) nơi chùa Ninh Tảo, Hà Nam khiến ai cũng cảm động, bồi hồi. Từng đợt gió đồng nội xa đưa mát rượi, cũng khó làm dịu tâm lòng những người con Phật, cùng nhau dự Khai đàn lễ Lương Hoàng Bửu Sám nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu…


Ngày đầu tiên của tháng Vu Lan, hàng trăm bà con phật tử về nơi mái chùa quê, dự Khai đàn trẩn tế Lương Hoàng Sám (sẽ diễn ra liên tiếp trong 10 ngày), để cùng noi theo đại Hạnh, đại Nguyện của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, qua đó cũng là dịp tưởng nhớ sâu sắc tới ân đức sâu dày của đấng sinh thành, cùng nhau cảm niệm rõ thêm:

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

8 giờ tối, chư tôn thiền đức được cung nghinh, chính thức khai đàn. Không gian như ngưng đọng, cọng cỏ, nhành cây cũng lặng mình mặc gió vờn vũ khi quý Thầy niêm hương, dẫn chúng niệm Phật cầu gia hộ.


Đại chúng ai cũng trang nghiêm, thành kính từng câu niệm Phật, biểu hiện khi hành lễ. Với tất cả lòng kính ngưỡng Phật, không khó để thấy được nơi từng người con Phật sự tôn kính khi xưng tán hồng danh Đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni, hồng danh Đức Phật A Di Đà.

Còn ít phút vào chính lễ tụng Kinh Lương Hoàng Sám, không ít phật tử tranh thủ cầu nguyện cho cha, mẹ, gia tiên, tiền tổ. Ai cũng thành tâm sám nguyện khi tưởng nhớ tới đấng sinh thành, tới ông, bà, gia tiên, tiền tổ.

Trong kinh điển nhà Phật, sám hối cũng là phương tiện hiệu quả, thể hiện rõ căn bản nhiếp phục nhân tâm của những người phật tử tại gia. Đặc biệt, mỗi mùa Vu Lan về, cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại bản thân, quán xét từng quá trình thực hành trong đời sống gia đình, vừa là để tri ân đức cao đạo cả nơi đấng sinh thành, cũng là để thành tâm nhận thức những lỗi lầm mà thầm sửa đổi. Cùng mong Cha, Mẹ bao dung, rộng lượng mà thứ tha…

Những hình ảnh CTV ghi nhận:

Quý Thầy niêm hương, dẫn chúng đồng niệm Phật cầu gia hộChúng con thành tâm mong sám hối...

Chúng con nguyện nương Tam Bảo, mong thoát cảnh khổ đau ở đời

Khán đài chính trước khi vào chính lễ

Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z