Phật Giáo

Đà Nẵng: Trai đàn cầu siêu, bạt độ tại chùa Hòa Tiên

Thứ năm, 06/04/2016 | 14:20

Trong ba ngày 29/02, 01/03, 02/03/Bính Thân (6 - 8/04/2016) chùa Hòa Tiên, Q.Hải Châu sẽ diễn ra Lễ Trai đàn, cầu siêu, bạt độ, chẩn tế Âm linh cô hồn, Anh linh Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, nạn nhân chiến tranh, đồng bào tử nạn, nguyện cầu âm siêu, dương thái, đất nước phần vinh, gia đình an lành.

 
Sáng ngày 06/04/2016, tiến hành Lễ hưng tác thượng phan, cung thỉnh tiêu diện Đại Sĩ, thỉnh Hương linh Anh hùng Liệt sĩ, Chư vị Tiền bối hữu công, cùng cung tiến bách tánh chư hương linh, TT.Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ PG Tp.Đà Nẵng đã cùng Ban kinh sư niêm hương, bạch Phật, khai kinh kệ, phụng cúng Đại thừa kinh chú, tuyên sớ điệp, đề phan vị.

Hơn 1000 bài vị ghi danh tại đàn tràng đã được thân nhân, Ban hộ đàn dâng hương hoa, ngũ phẩm trong buổi lễ tiến linh, chiều cùng ngày toàn thể đạo tràng được hướng dẫn tụng kinh bộ, lễ cúng chúc thực.
 
Trong các ngày 07, 08/04/2016 BTC cung thỉnh HT.Thích Trí Viên đăng lâm thuyết linh, Quy y chư Hương linh, hành đàn cầu siêu, giải oan, bạt độ, chẩn tế Âm linh cô hồn; sáng ngày 08/04/2016 Lễ cúng dường Trai tăng, cúng ngọ Húy nhật tôn sư Thích Nữ Diệu Minh, chiều cùng ngày lễ tạ hồi hướng, hoàn mãn.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z