Đổi tiền lẻ có bằng “đổi tâm”?

Thứ năm, 20/02/2018 | 16:48

Khi đi chùa, nên thay đổi nhận thức u mê của một số tín đồ, không cần đổi tiền lẻ, chỉ cần đặt vào một ban duy nhất, hoặc số tiền đó có thể đem đi làm từ thiện đúng chỗ đó cũng là một hình thức công đức, không nhất thiết cứ phải công đức ở chùa.

 
 

Khánh An
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2018
NCPH
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ