Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Chủ nhật, 08/10/2017, 22:01 PM

Đồng Nai: Đại giới đàn "Tuyển Phật Trường, noi gương Tổ sư Pháp Loa"

Giới luật là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật pháp. Trên ngôi nhà thường trụ ấy, tăng đoàn phát huy năng lực an lạc giải thoát, làm rạng ngời ánh đạo. Dù nguyên thủy hay phát triển, Nam tông hay Bắc tông, dù Thiền, Tịnh, Mật,… tất cả chỉ lưu đều không xa rời bản thể giới luật.


Nguồn thiền Việt Nam kế thừa tinh thần hành trì giới luật, các đời Tổ sư hoặc chấn tích hưng thịnh nơi thành thị hay ẩn cư nhàn hạ nơi thôn dã, thong dong tiêu sái hay bận rộn một đời vì công tác Tăng già, các ngài vẫn nghiêm mật trong khuôn phép kỷ cương. Ánh kiên cương diệu tịnh minh thể của Đệ nhị Tổ Pháp Loa bủa khắp gần xa, trải qua hưng thịnh thăng trầm, chiếu ngời chân không, toàn bày Thường Chiếu sáng soi muôn thuở Trúc Lâm từ đó.

Năm nay, PL.2561 - DL.2017, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai hợp với Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm, cùng sơn môn hải hội phát đại nguyện khai mở Tuyển Phật Trường, noi gương Tổ sư Pháp Loa, tái thí tam đàn giới thể, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.

Theo chương trình: Sáng ngày 08/10/2017 (19/08 Đinh Dậu), giới tử tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, lập thủ tục nhập phù hiệu - báo danh - an đơn, ổn định tập trung kết giới tràng, sinh hoạt nội quy giới trường. Chiều: Giới tử tăng, ni thi môn luận văn, vấn đáp. Tối: Giáo giới hạnh nghi.

Tín Nhã - Thiếu Đạt Hiền Tuệ

Chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa
 
Ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19/08/Đinh Dậu), ngày thứ 1:

07h00: Giới tử tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
            Lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.
08h00: Kiết giới tràng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
09h00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử tăng ni.
10h00: Sinh hoạt nội quy giới đàn.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h00: Giới tử tăng ni thi môn luận văn.
15h00: Giới tử tăng ni thi vấn đáp.
17h00: Dược thạch.
18h30: Giáo giới hạnh nghi.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/08/Đinh Dậu), ngày thứ 2:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h00: Đón tiếp quan khách.
08h00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.
08h30: Khai mạc (có chương trình riêng).
      
Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng. 
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Khai đạo Giới tử.
17h00: Dược thạch.
18h00: Giới tử tăng ni thi tụng luật.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/08/Đinh Dậu), ngày thứ 3: 

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h30: Giáo giới hạnh nghi
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Họp Hội đồng thập sư. 
17h00: Dược thạch.
18h00: Truyền giới Sa di, Sa di ni.
            Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phát lồ sám hối. 
21h00: Truyền giới Thức xoa ma ni.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22/08/Đinh Dậu), ngày thứ 4:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử sám hối.
05h30: Tiểu thực.
06h30: Truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. 
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h30: Thập sư ni đưa giới tử ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết ma.
14h00: Thuyết giảng giới luật
17h00: Dược thạch. 
18h00: Truyền Bồ tát đạo tục thông hành giới. 
20h00: Tấn hương.
21h00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/08/Đinh Dậu), ngày thứ 5:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giảng dạy giới luật.
05h30: Tiểu thực.
06h00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.
08h30: Bế mạc (có chương trình riêng).
11h00: Trai tăng, Tạ đàn.
            Chư tôn đức tăng ni hồi quy bổn tự. 
16h00: Giới đàn hoàn mãn. 


TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tầm quan trọng của Giới – Định – Tuệ trong đời sống tu tập

Phật sự địa phương 19:25 23/06/2022

Giới, Định, Tuệ là nội dung cốt yếu cho sự tu học của người xuất gia. Đây là con đường duy nhất mà hành giả phải kinh qua để tiến đến giác ngộ giải thoát.

Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Phật sự địa phương 16:25 23/06/2022

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Nương tựa Đức Phật Dược Sư

Phật sự địa phương 15:10 23/06/2022

Là người con Phật, hẳn nhiên, ai cũng từng nghe đến hồng danh Đức Phật Dược Sư được xưng tụng là "Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật".

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng

Phật sự địa phương 14:36 23/06/2022

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ, hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên.