Phật Giáo

Phú Thọ: Lễ tạ Pháp bạch văn Tự tứ An cư Kiết hạ PL.2560

Thứ năm, 15/09/2016 | 13:34

Sáng ngày 09/08/Bính Thân (09/09/2016) Chư tôn đức tăng, ni hành giả An cư cùng các đạo tràng phật tử trong Tp.Việt Trì đã tập trung tại giảng đường Trường hạ Bảo Ngạn làm lễ tạ Pháp, chuẩn bị cho ba ngày hành đạo và lễ tự tứ mãn hạ.

 
Sau 3 ngày hành đạo 10, 11, 12/08/Bính Thân (10, 11, 12/09/2016), sáng ngày 14/08/Bính Thân (14/09/2016) đã chính thức làm lễ tự tứ mãn hạ và khánh lạp Chư tôn đức tăng, ni.

Tham gia lễ có sự hiện diện của Chư tôn đức TT.Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; ĐĐ.Thích Minh Thuận, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Với sự hiện diện của Chư tăng, đại diện ni giới tỉnh Phú Thọ đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới đại tăng để về giới trường ni tại Tổ đường chùa Bảo Ngạn thực hiện tác pháp tự tứ, giải hạ cho chư ni sau ba tháng An cư Kiết hạ, an tịnh thân tâm, trao dồi giới đức, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống đức Phật chế định.

Trong không khí giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, TT.Thích Minh Nghiêm; ĐĐ.Thích Minh Thuận, đã đối thú tự tứ trước đại chúng. Chư tôn đức tăng đồng tác pháp tự tứ, tự kiểm điểm, sám hối trong ba tháng An cư Kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.
 
Tiếp đó, đại chúng đã bạch văn kết thúc 3 tháng An cư và khánh lạp Chư tôn đức giáo phẩm. Ban Duy na đã sách tấn chư tăng ni sau ba tháng An cư Kiết hạ, trong sinh hoạt tu học tại trú xứ, cũng như phật sự phải luôn tinh tấn, mọi hành động đều dựa trên tinh thần giới luật vì mạng mạch Phật pháp chính là ở giới luật, lấy đoàn thể tăng già làm tăng thân, việc trang nghiêm Giáo hội làm sự nghiệp.
 
Trong mùa An cư năm nay, Hạ trường có 84 hành giả An cư, các hành giả đã thực hành một ngày 6 thời công phu chính. Bên cạnh thời khóa trong chư kinh Nhật Tụng, các vị hành giả đã tụng các bộ kinh đại thừa như kinh Pháp Hoa, Lương Hoàng Bảo Sám, kinh Dược Sư, kinh Thủy Sám, đồng thời, còn có một thời tọa thiền tại nhà Tổ, một thời hành trì Mật tông tại Mật thất. 

Hạ trường đã triển khai học tập và giảng dạy đủ ba tạng giáo điển; duy trì lịch học đại trường với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, hoàn thành phần nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Lịch học tiểu trường đều đặn luật sa di, hán văn ứng dụng. 

Ban Chức sự đã cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Viện chủ Phật học viện Huệ Nghiêm Tp.HCM về giảng đại cương giới luật. 
 
Ngoài ra, Hạ trường cũng đã mời Ban Tôn giáo tỉnh về thuyết trình chính sách của nhà nước về các hoạt động tôn giáo do ông Nguyễn Quốc Trung trình bày.
 
Nhân dịp mùa An cư Ban Chức sự Trường hạ cùng tăng ni hành giả An cư đã khánh lạp đại lão Hòa thượng Pháp chủ; tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí IV cho 23 giới tử tăng, trong đó 08 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 15 giới tử thọ giới Sa di; có 26 giới tử Ni, trong đó 03 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 23 giới tử thọ giới Sa di. Tổng số 49 giới tử; làm lễ tưởng niệm AHLS ngày 27/07; thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng; từ thiện trong địa bàn tỉnh trên tinh thần tri ân và báo ân. 

Cũng trong ngày này, Chư hành giả An cư tăng, ni nhị bộ đã trang nghiêm thực hiện cổ Phật khất thực, tái hiện hình ảnh tăng đoàn xưa trong không gian giới hạn của chùa Bảo Ngạn.
 
Mùa An cư Kiết hạ của Chư tăng, ni trong tỉnh Phú Thọ đã khép lại trong tinh thần đại hoan hỷ. Thành kính đảnh lễ khánh lạp Chư tôn thiền đức tăng, ni nói chung cùng quý tăng ni hành giả tại đạo tràng An cư Kiết hạ tỉnh Phú Thọ nói riêng. 

Thích Quang Vũ - Ban TTTT PG tỉnh Phú Thọ
Thích Quang Vũ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z