Phật Giáo

Sri Lanka: Tân Tổng thống cam kết phát triển đất nước hòa giải dân tộc và tôn giáo

Thứ năm, 20/01/2015 | 06:27

Tin từ Colombo, tân Tổng thống Sri Lanka, Maithripala Sirisena nói rằng: nếu ông đắc cử sẽ xây dựng một quốc gia hòa bình thịnh vượng, trong khi thực hiện các cam kết đưa ra trước công chúng tại các cuộc bầu cử Tổng thống.

 
Tân Tổng thống nói: “Chính phủ do công chúng bầu, và luôn luôn tìm đến các bậc chư tôn Thiền đức Tăng già (Maha Sangha) để được khai thị và Chúc Phúc Cát tường, nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhân dân”. 

Buổi lễ theo nghi thức Phật giáo được tổ chức tại ngôi đại Già lam Kelaniya Raja Maha Vihara, Colombo. Chúc Phúc Cát tường cho Chính phủ mới, các nhà lãnh đạo mới cũng như các thành viên. 
 
 
Tân Tổng thống cho biết: “Hy vọng của Chính phủ là để xây dựng một đất nước hòa bình thịnh vượng với một nền kinh tế bền vững. Đất nước nước này sẽ phát triển với sự hòa giải Dân tộc và Tôn giáo.

Người dân đã hiểu sự cần thiết của một Chính phủ, Quốc gia được thành lập với tất cả các bên. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực”.

Ông lưu ý rằng: “Người dân đã giao phó trách nhiệm lãnh đạo Quốc gia dân tộc, tôi đảm bảo trách nhiệm này và thực hiện một cách nghiêm túc theo sự cố vấn của chư Tôn đức Tăng già (Maha Sanga). Tôi quyết tâm đáp ứng nguyện vọng của người dân và triệt để ủng hộ Phật pháp”.
 
Chủ tịch Dayaka Sabha của Tự viện Phật giáo, Thủ tướng Chính phủ, Ranil Wickremasinghe cho biết các biện pháp sẽ được thực hiện để cai trị đất nước một cách công bình.
 
Các Giám chức Trưởng Malwathu và Chương Asgiri vùng ngoại ô tỉnh Miền Tây, Sri Lanka, Anunayake, Divul Kumbure Vimala Damma Anunayake Thero phát biểu tại buổi lễ: “Không để cho ai phá hoại những nỗ lực của Chính phủ, thực hiện sự đoàn kết và tình huynh đệ để hoán chuyển sự nghèo đói trong nước. Chư tôn đức Tăng già (Maha Sangha) đã Chúc Phúc Cát tường cho Chính phủ mới, cho những nỗ lực để phát triển đất nước”.

Thích Vân Phong
(Ảnh: Sudath Silva)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z