Phật Giáo

Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ

Thứ sáu, 05/07/2019 | 10:23

Sáng hôm nay ngày 3/7/2019, Ban chỉ đạo các đạo tràng an cư kiết hạ PL. 2563 tại tỉnh Đồng Tháp, đã đến viếng thăm 5 đạo tràng an cư trong tỉnh.

Đoàn ban chỉ đạo; HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thiện Phương, đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh các đạo tràng ACKH; HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban chỉ đạo; Chư tôn đưc trong ban chỉ đạo các trường hạ quang lâm đến đạo tràng thăm viếng.

Mỗi điểm đến ban chỉ đạo đã được lắng nghe báo cáo tóm tắc của Ban quản chúng về các công tác phật sự trong ½ thời gian trong 3 tháng tu học. Tăng Ni ban chức sự và hành giả an cư đã thực hiện đúng theo nội quy và thời khóa tu học của đạo tràng. 

Nhiều phái đoàn đã hùn tâm cúng dường các phẩm vật tạo điều kiện tốt cho hành giả yên tâm tu học trong suốt 03 tháng. Trong mua hạ cũng được quan tâm của các đoàn y bác sĩ chăm lo sức khỏe cho tăng ni hành giả trong suốt thời gian tu học.

Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Chứng minh các đạo tràng ACKH tỉnh và HT. Thích Chơn Minh, đã sách tấn đến 616 hành giả an cư của 05 điểm tập trung, truyền thống theo đạo Phật mỗi năm tăng ni phải an cư tại một trú xứ cùng nhau sách tấn tu tập thực hành giới luật Phật chế và trao giồi Giới-Định-Tuệ.

HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban chỉ đạo; nhân dịp thăm các điểm hạ cũng đã tặng tranh lưu niệm và cúng dường tịnh tài ủng hộ cho các đạo tràng.

Ban chức sự các đạo tràng ACKH đã thay lời đại chúng, cảm tạ đến Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo đã quan tâm sách tấn, tạo điều kiện tốt cho các hành giả tập trung lại một trú xứ, cùng nhau tu tập trong mùa an cư kiết hạ PL. 2563 – DL.2019.

Dưới đây là một số hình ảnh

Bài liên quan
Ban TT PG Đồng Tháp
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z