Tag: cách dạy toán

Công án Toán hay triết lý Phật giáo trong cách dạy Toán

Là giáo viên toán trung học, tôi gặp nhiều chướng ngại: học sinh cứng đầu, phụ huynh lo lắng, không đủ thời gian hay tài liệu, và ngay chính mình kiệt sức. Khi tôi bí lối, tôi tự hỏi: có giá trị để quay trở lại với câu hỏi từ đầu mọi thứ,điều gì tốt nhất để giúp các học sinh của tôi tiến triển?
17:27 02/07/2019

Những mẫu băng rôn đẹp cho mùa Phật Đản PL.2557 - DL.2013

Mùa Phật Đản đang về trên khắp năm Châu, những người con Phật chúng ta ai ai cũng nô nức thiết lập sân khấu, lễ đài, treo băng rôn, paner để kỷ niệm mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh PL: 2557 -DL: 2013.