Tag: chuyện một tiến sĩ xuất gia

Chuyện của một tiến sĩ - văn sĩ xuất gia gieo duyên

Trong khoảnh khắc tôi thấy những khuôn mặt và sự từ chối giống hệt nhau, tôi nhìn rõ khuôn mặt tôi và sự từ chối của tôi. Tôi nhìn rõ quả núi khổng lồ mà tôi và họ đang cõng trên lưng. Những thành lũy, pháo đài, khái niệm ta cùng tự xây cho mình. Lúc đó, tôi thấy tôi trực diện với nỗi sợ!
17:29 12/03/2019