Tag: Đại đức Thích Thanh Nhật

Lễ tạ Tam Bảo – kỷ niệm 15 năm trụ trì chùa Phước Thiện, Lâm Đồng

Sáng ngày 18/11/2019 (nhằm ngày 22/10/Kỷ Hợi), Chư tăng, Phật tử chùa Phước Thiện, phường B’ Lao, Tp Bảo Lộc đã trang nghiêm, hoan hỷ tổ chức lễ tạ Tam Bảo và kỷ niệm 15 năm, ngày ĐĐ. Thích Thanh Nhật, trụ trì chùa Phước Thiện.
16:22 19/11/2019