Phật Giáo

Đài Loan: Viên Giác Di Đà thôn thắp 650.004 ngọn đèn

Thứ năm, 26/01/2015 | 08:46

Hôm chủ Nhật, ngày 18/01/2015, tại Viên Giác Di Đà thôn tổ chức thắp nến cầu nguyện, hiện số lượng lên đến 650.004 ngọn nến. Hàng trăm vị tăng và phật tử vân tập Đạo tràng cùng thọ trì Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, cung đăng kệ, trì chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, đi nhiễu vòng quanh tháp, đại chúng đồng phát Bồ Đề Tâm vì lợi ích chúng sinh, đồng thắp sáng tâm thanh tịnh.

 
Ánh Quang Minh tỏa sáng cho cả năm, nguyện Phật pháp hưng thịnh, đại chúng thế, xuất thế pháp đều viên mãn, Hoa đại diện nhân duyên, Thủy đại diện Thanh tịnh và những người tham gia, chủ yếu hộ trì tùy hỷ đều lợi ích. 

 
Kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức nói: "Người cung kính thắp ánh quang minh cúng dường, đắc phúc đức vô lượng vô biên, không thể tính kể, chỉ có Như Lai mới có thể biết". 
 
 
Đèn chiếu phát ánh quang minh, ánh quang minh biểu tượng cho trí tuệ. Trí tuệ này bao gồm cả trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. 
 
Trí tuệ thế gian chỉ là sự thông minh tài trí bình thường; còn trí tuệ xuất thế gian thì hiểu rõ hiện tượng của vạn pháp trong vũ trụ luôn tồn tại. 

Thắp nến còn có ý nghĩa là thắp sáng niềm tự tin, thắp sáng tự tâm mình, phát huy ánh sáng từ bi, trí tuệ và có khả năng chuyển hóa tha nhân. 

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z