Phật Giáo

ĐĐ.Thích Hoàng Trí bảo vệ luận án Tiến sĩ Hán nôm "Nghiên cứu Hàm Long Sơn chí - Tác giả và tác phẩm"

Thứ năm, 13/10/2014 | 08:41

Sáng 19/09/Giáp Ngọ (12/10/2014), tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Học viện đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hà (ĐĐ.Thích Hoàng Trí) mã số 62 2240 01 với chuyên ngành Hán nôm, đề tài “Nghiên cứu Hàm Long Sơn chí - Tác giả và tác phẩm”.

 NCS.Nguyễn Hà (Thích Hoàng Trí) trình bày tóm tắt luận án
Sau khi nghe NCS.Nguyễn Hà (Thích Hoàng Trí) trình bày tóm tắt luận án, ý kiến đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi.

Hội đồng đã quyết định: Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: Văn học triều Nguyễn chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam, nó đã tạo diện mạo của văn học giai đoạn này, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Những tác giả xuất thân từ hoàng tộc chiếm đa số, Nguyễn Hồng Vịnh nổi bật với Hàm Long sơn chí được soạn chung với Trần Viết Thọ. Việc sưu tầm, dịch chú, giới thiệu tác phẩm này sẽ góp phần tạo dựng nên diện mạo chung cho văn học Hán nôm trên đất cố đô thời Nguyễn rõ nét nhất và tiêu biểu nhất vào thời Nguyễn. Nghiên cứu toàn diện và sâu sắc triết lý văn học Hàm Long sơn chí, do vậy bản luận án có ý nghĩa biết được những hoàn cảnh chính trị, lịch sử - xã hội, văn hóa - tư tưởng và cho biết khuynh hướng văn học cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Các thành viên trong Hội đồng khoa học
Về phương pháp nghiên cứu đa ngành như sử học, triết học, đạo đức, văn hóa…kết hợp với các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu...mà nghiên cứu sinh thực hiện là phù hợp và bảo đảm độ tin cậy.
 
Luận án với 4 Chương, 10 tiết và tiểu kết các chương là hợp lý cho việc giải quyết mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. 

Hội đồng đã đánh giá cao bản luận án, đã làm rõ sự ảnh hướng của Nho giáo, các tác phẩm văn học thời Nguyễn, cũng như sự tác động của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng giai đoạn này. 

Các câu hỏi của Hội đồng đưa ra đều được NCS.Nguyễn Hà (Thích Hoàng Trí) trả lời, đáp ứng yêu cầu khoa học.

Luận án đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu đối với luận án tiến sĩ. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng đã nhất trí 100% đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Ngữ văn Hán Nôm cho NCS.Nguyễn Hà (Thích Hoàng Trí).

Hội đồng khoa học chúc mừng NCS.Nguyễn Hà (Thích Hoàng Trí) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Cẩm Vân - Phúc Thông

Cẩm Vân - Phúc Thông
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z