Tag: Điều đặc biệt Chùa Monivonsa Bopharam

Điểm nhấn kiến trúc và tâm linh ở TP. Cà Mau: Chùa Monivonsa Bopharam

Chùa Monivonsa Bopharam, định danh theo tiếng Pali - Phạn ngữ, và lấy ý nghĩa từ kinh điển Phật giáo, dịch ra tiếng Việt có thể hiểu Liên Hoa Tự - Chùa Liên Hoa. Riêng tên chùa đã thú vị?
16:20 12/09/2019