Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 19/04/2022, 20:37 PM

Đồng Nai: Đại Giới Đàn Thiện Hoa các Giới tử Ni tiếp tục thọ giới Tỳ kheo

Hôm nay ngày 19/04/2022, là ngày thứ 4 của Đại giới đàn Thiện Hoa, cũng là ngày cuối cùng các giới tử thọ giới cụ túc.Từ 4 giờ sáng, giới tử Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na vân tập về Phật điện tác lễ sám hối. Giới tử Tỳ Kheo Ni dùng tiểu thực sớm để chuẩn bị cho lễ tấn đàn truyền giới.

5D3_3072-1920x1280
Cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu Giới đàn Ni

Cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu Giới đàn Ni

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh, giới tử chí thành cầu giới Pháp Tại Thiền viện Thường Chiếu

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh, giới tử chí thành cầu giới Pháp Tại Thiền viện Thường Chiếu

BEE04616-1920x1281
Hội đồng Thập Sư Ni chuẩn bị nghi thức truyền giới Tỳ kheo

Hội đồng Thập Sư Ni chuẩn bị nghi thức truyền giới Tỳ kheo

Hơn 300 Giới tử Ni sẽ được thọ giới trong buổi sáng ngày 19/4

Hơn 300 Giới tử Ni sẽ được thọ giới trong buổi sáng ngày 19/4

BEE04610-1920x1281

Thức xoa ma ni là quá trình phải trải qua giữa Sa di ni và Tỳ kheo ni. Người nữ xuất gia nếu trước không trải qua hai giai đoạn Sa di ni và Thức xoa ma ni thì không thể tiến vào địa vị Tỳ kheo ni. Người nam xuất gia chỉ có hai giai đọan Sa di và Tỳ kheo. Người nữ xuất gia nhiều hơn người nam một giai đọan Thức xoa ma ni. Đây chẳng phải Đức Phật kỳ thị phái nữ hoăc thiên vị phái nam, chính vì do sự cần thiết của sự thật, phải thêm một giai đọan Thức xoa.

Từ 4 giờ sáng, giới tử Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na vân tập về Phật điện tác lễ sám hối. Giới tử Tỳ Kheo Ni dùng tiểu thực sớm để chuẩn bị cho lễ tấn đàn truyền giới.

Từ 4 giờ sáng, giới tử Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na vân tập về Phật điện tác lễ sám hối. Giới tử Tỳ Kheo Ni dùng tiểu thực sớm để chuẩn bị cho lễ tấn đàn truyền giới.

5D3_3117-1920x1280

Giới trường trang nghiêm, chư giới tử một dạ chí thành cần cầu giới pháp, chư giới sư thanh tịnh, như pháp như luật truyền trao Đại giới. Trong thời khắc thiêng liêng trọng đại này, dưới ánh hào quang của mười phương Tam bảo, các giới tử nhất tâm phát nguyện sẽ luôn tinh tấn, giữ gìn giới tướng trang nghiêm, giới thể thanh tịnh, ngõ hầu góp phần xương minh đạo pháp, lợi lạc quần sanh.

Cùng trong buổi sáng, tại Đại giới đàn Thiện Hoa, Giới trường Ni – Thiền viện Linh Chiếu, Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn – đương vi Giáo Thọ A Xà lê đàn truyền giới Thức Xoa ma ni, đã vì sự cầu pháp tu học mà giảng giải và giáo giới cho Giới tử Ni hiểu rõ hơn tại sao phải trải qua giai đoạn thọ trì giới pháp Thức xoa ma ni, đây là một cột mốc quan trọng của Ni giới trước khi chính thức đăng đàn thọ trì cụ túc giới.

NT.Thích Nữ Thuần Ẩn quang lâm Thính pháp đường giảng dạy giới luật cho các giới tử Thức Xoa Ma Na.

NT.Thích Nữ Thuần Ẩn quang lâm Thính pháp đường giảng dạy giới luật cho các giới tử Thức Xoa Ma Na.

z3351226844316_ac1aae9f05dacfc339e33b22b9a06ccf-1-1920x1280
z3351162177518_b125d3fc4e1b4c9b6349704f8c402667-1920x1280
z3351162185128_02b43edd91b44e61e73b361b739db978-1920x1280

Giáo dục thế gian thì lễ nghi đi trước, qui tắc xuất thế thì giới luật đứng đầu. Phi lễ nghi thì không có gì để trở thành hiền trí, có giới luật thì mới có thể đi mau đến bồ đề. Thế nên đại kinh đã dạy giới là thang là thuyền của hết thảy đạo quả, cũng là rễ là gốc của tất cả thiện báo. Nếu không giữ giới luật thì làm sao sẽ thấy Phật tánh. Chúng sinh tuy có Phật tánh, nhưng phải giữ giới thì sau đó mới thấy. Thấy Phật tánh mới thành vô thượng bồ đề.

BEE04740-1920x1281

Sau khi giới tử xả man y, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho giới tử. Đây là những bảo vật mà người xuất gia mang theo suốt cuộc đời tu học của mình.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Hòa thượng đàn đầu Giới đàn Ni

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Hòa thượng đàn đầu Giới đàn Ni

BEE04733-1-1920x1281
BEE04745-1920x1281

Các giới tử trân trọng khoác lên mình những mảnh phước điền y vừa được lãnh thọ, do Chư tôn đức truyền trao trong niềm hoan hỷ vô bờ. Giờ phút này đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã chính thức dự vào hàng ngũ Chúng trung tôn, bắt đầu con đường tự lợi lợi tha, duy trì tiếp nối mạng mạch Phật pháp, đem chánh pháp Như Lai hoằng hóa muôn nơi, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.

9 giờ 30, Hội đồng Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại tăng tại Giới trường Thiền viện Thường Chiếu cầu Chánh pháp.

5D3_3518-1920x1280
5D3_3516-1920x1280
5D3_3545-1920x1280
5D3_2549-1920x1280
5D3_2561-1920x1280

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại giới đàn Thiện Hoa:

BEE04607-1920x1281
5D3_3089-1920x1280
5D3_3092-1920x1280
BEE04622-1920x1281
BEE04740-1920x1281 (1)
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Dính mắc hay không cũng do mình!

Trong nước 09:15 23/06/2022

Người sơ tâm học Phật không nên đi vào ngũ dục, chỗ không phải hành xứ của mình. Không những thế mà đi đúng vào hành xứ của Tỷ kheo tức thực hành Tứ niệm xứ, được vậy, ác ma sẽ không còn cơ hội, không thể nào nắm bắt.

Niềm tin (Phần 3)

Trong nước 08:21 23/06/2022

Nghi càng nhiều thì Tin càng mạnh, bộ óc phát triển nhanh, con Người trở nên thông minh nhanh nhẹn. Nghi càng ít thì Tin càng yếu, bộ óc phát triển chậm, con Người thành ra khờ khạo lừng khừng. Đây là những sự kiện rất dễ nhận thấy trong sinh hoạt thực tế hàng ngày.

Khai mạc Khóa tu Mùa hè “Về Lại Quan Âm” lần thứ 6 tại chùa Hương Nghiêm

Trong nước 08:15 23/06/2022

Tối ngày 20/6/2022, chùa Hương Nghiêm (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Khóa tu Mùa hè “Về Lại Quan Âm” lần thứ 6 cho hơn 100 bạn khóa sinh trở về tham dự tu tập trong 6 ngày từ 20 – 25/6/2022.

Thực hành an cư là góp phần củng cố Tăng đoàn, duy trì Phật pháp

Trong nước 08:11 23/06/2022

Theo lời Phật dạy, mỗi năm vào ba tháng mùa mưa, giới tu sĩ Phật giáo tạm dừng các hoạt động Phật sự bên ngoài để tập trung về một trú xứ cùng nhau tu học.