Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 20/01/2021, 16:05 PM

Đức Phật thành đạo đã xóa tan màn vô minh u tối của loài người

Đức Phật vừa thành đạo liền tuyên bố: “Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai”. Kinh Lăng Nghiêm và tất cả các kinh Đại thừa đều ấn chứng: “Mười phương Phật, mười phương chúng sinh đồng một thể tính thường trụ chân tâm. Chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ”.

Một phen đã mê thì Phật tính gọi là tạng thức (A-lại-da). Tạng là cái kho chứa các chủng tử. Mỗi người sinh ra tuy hai bàn tay trắng nhưng trong tạng thức có mang theo đủ thứ nghiệp thiện ác. Rồi lớn lên, thân miệng ý lại tiếp tục tạo các nghiệp mới.

Nghiệp báo vận hành ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tuy vậy ai cũng có năng lực cải tạo vận mạng. Nếu mình không làm chủ đời mình thì nghiệp sẽ làm chủ, đưa mình vào vòng luân hồi sinh tử. Nếu ta hướng thượng thì giải thoát:

Hiện tại chúng ta thấy bằng nhãn thức.

Hiện tại chúng ta nghe bằng nhĩ thức.

Hiện tại chúng ta ngửi bằng tỵ thức.

Hiện tại chúng ta nếm bằng thiệt thức.

Hiện tại chúng ta xúc bằng thân thức.

Hiện tại chúng ta biết bằng ý thức.

Đức Phật thành đạo, khám phá ra nguồn nhân sinh tử nên phát minh phương cách giải thoát rất giản dị.

Đức Phật thành đạo, khám phá ra nguồn nhân sinh tử nên phát minh phương cách giải thoát rất giản dị.

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Ý thức tuy liên kết với 5 thức trên nhưng vẫn độc lập trong phạm vi hoạt động của mình, thọ khổ vui, tưởng yêu ghét v.v… Phát xuất từ ý căn (Mạt na đặc biệt chấp ngã), ý thức là nguồn phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến v.v… 7 thức chủ động tạo nghiệp tức là gieo nhân luân hồi (chủng tử).

Khi chết, 6 căn ngừng hoạt động, 7 thức chấm dứt. Chủng tử tiềm ẩn trong tạng thức vẫn phát triển và biến hóa liên tục để dẫn tới sự thọ sinh đời sau. Gieo nhân hữu lậu, gặt quả hữu lậu, tiếp tục vòng luân hồi cứ mãi mãi không ngừng từ vô thủy.

Đức Phật thành đạo, khám phá ra nguồn nhân sinh tử nên phát minh phương cách giải thoát rất giản dị. Trước hết dùng ý thức quan sát phân biệt chính tà chân vọng. Chỉ quán song tu, ý thức chuyển thành Diệu quan sát trí. Mạt na được thức tỉnh, thoát phiền não thành Bình đẳng tính trí. Tạng thức hết mê mờ là Đại viên cảnh trí. 5 thức trước thay vì tạo nghiệp, từ nay làm việc gì cũng vâng theo Trí tuệ và Từ bi nên được tên là Thành sở tác trí. Rõ ràng nếu quay về tu 3 vô lậu học (giới định tuệ) thì tất cả chúng sinh đều có thể đầy đủ Trí tuệ Như Lai. Bởi vì Phật tính chính nhân ai ai cũng sẵn có.

Đức Phật vừa thành đạo liền tuyên bố: “Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai”

Đức Phật vừa thành đạo liền tuyên bố: “Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai”

Ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo (8/12 âm lịch)

Đã hơn 2.500 lần nhân loại làm lễ kỷ niệm này. Chúng ta tự nhận là con Phật, học Phật và cầu thành Phật, hẳn cũng cần nhận rõ Phật là gì? Ở đâu?

Nhất thừa viên đốn diệu pháp môn

Để chân thật thấy tính thành Phật

Tay cầm mắt xem tâm miệng tụng

Nên biết đều là đại nhân duyên

Thấy nghe tùy hỷ chứng Bồ-đề

Rốt ráo viên thành đạo vô thượng.

Trích bài giảng “Đức Phật Thành Đạo” - Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm toát yếu

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Về thăm Sư phụ

Đức Phật 09:36 24/02/2021

Đã hai mùa dịch, tôi chưa một lần ghé thăm Sư phụ, cũng không tham gia các khóa lễ Ngũ bách danh, chỉ ở nhà trì tụng kinh kệ và cầu nguyện cho thế giới an lành, bá tánh được khỏe mạnh và biết tu nhân tích đức, sau cùng là gia đình hòa thuận ấm no.

Niệm Phật không phải để cầu phước báo giàu sang

Đức Phật 09:14 24/02/2021

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi.

Rằm tháng Giêng cúng phóng sinh như thế nào để tạo phúc?

Đức Phật 08:53 24/02/2021

Theo quan niệm Phật giáo, cúng phóng sinh, đặc biệt trong dịp rằm tháng Giêng luôn mang ý nghĩa nhân văn, mang đến điềm lành, tạo phúc đức và giúp cho gia chủ giải được các nghiệp xấu, tăng phần phúc đức.

Hà Tĩnh: Các chùa linh hoạt trong cách thức hành lễ để phòng dịch Covid-19

Đức Phật 08:45 24/02/2021

Những ngày đầu năm mới, du khách thập phương tìm về thắp hương, vãn cảnh tại các chùa trên địa bàn Hà Tĩnh khá đông. Các chùa đã linh hoạt trong cách thức hành lễ để phù hợp với quy định phòng dịch.

Từ điển Phật học

Travel Mag