Phật Giáo

Hàn Quốc: Lễ Tốt nghiệp của sinh viên quân nhân phật tử

Thứ năm, 15/02/2015 | 09:14

Ngày 10-11/02/2015 Học viện Quân sự Tổ chức Pháp hội cầu nguyện sinh viên quân nhân phật tử trường Lục quân, Hải quân, Không quân, Hàn Quốc tốt nghiệp 1.100 người và Sĩ quan Tuyên úy Phật giáo 377 vị. Đạt 35% của mỗi nhóm sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự và tăng 5% so với năm trước.

 
Học viện Hải quân, Hộ Quốc tự, Học viện Không quân, Tinh Vũ Hộ Quốc tự, Hoa Lang Hộ Quốc tự tổ chức Lễ Tốt nghiệp và cầu nguyện. Sinh viên quân nhân phật tử trường Lục quân, Hải quân, Không quân đồng thệ nguyện với Tam Bảo, Quốc Tổ Hồn thiêng sông núi, trong nhiệm vụ Sĩ quan sẽ cống hiến cho đạo pháp dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia và tốt đạo đẹp đời. 

Thích Vân Phong
(Theo PG Tân văn Korea)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z