Tag: Hành hương đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Chương trình Hành hương miền Bắc đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Chương trình Hành hương đầu xuân Kỷ Hợi 2019 do Thầy Thích Nhuận Thường và Thầy Thích Ngộ Trí Viên tổ chức từ mùng 5 Tết (Thứ Bảy, 09/02/2019) đến mùng 09 (Thứ Năm, 13/02/2019) nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử du lịch tâm linh đầu xuân, đến các danh lam, thắng cảnh miền Bắc.
09:13 08/01/2019