Tag: HT Thích Giác Quang

Mua vật phóng sinh trước cửa chùa có đúng không? Dùng tiền làm từ thiện thay thế cho phóng sinh có được không?

Thưa quý thầy, con có vài thắc mắc về vấn đề nghiệp báo và phóng sinh. Con thường được giảng và kể cả các chùa cũng thường hay kêu gọi hùn phước phóng sinh vì đó là cách hoá giải nghiệp chướng.
19:00 27/07/2019

Nguồn gốc tụng kinh và chuông mõ, nghi thức thỉnh chuông mõ khi trì tụng

Xin Thầy cho con biết chuông mõ bắt nguồn từ đâu? Mỗi khi tụng niệm dùng chuông mõ, con nên làm như thế nào để hòa âm cho đúng. Xin Thầy cho con biết nghi lễ đơn giản nhất khi thỉnh chuông mõ là như thế nào để khi tụng kinh con dùng cho đúng.
08:32 24/06/2019