Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 10/06/2020, 08:26 AM

Khai mạc khóa bồi dưỡng Trụ trì hệ phái Khất sĩ PL. 2564 – DL. 2020

Phật Giáo

Sáng ngày 9 – 6 - 2020 (18- 4 (nhuần) Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM), Hệ phái Khất sĩ tổ chức Lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), PL. 2564 – DL. 2020.

Tin tức phật sự mới nhất

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa bồi dưỡng Trụ trì vào đầu mùa An cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM), Hệ phái Khất sĩ tổ chức Lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), PL. 2564 – DL. 2020 với chủ đề tham luận "Vai trò của trụ trì trong thời hội nhập và phát triển".

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang lâm chứng minh có chư Tôn đức Tăng: HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Thích Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; HT. Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Thích Giác Nhân - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái; HT. Thích Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ II; HT. Thích Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; HT. Thích Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; TT. Minh Thành - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; TT. Minh Lộc Phó Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Phó Thư ký Giáo đoàn IV. Về chư Tôn đức Ni có: NT. Thích Nữ Hiếu Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Thích Nữ Khoa Liên - Giáo phẩm Ni giới GĐ IV; NT. Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Đền Liên - Phó Quản sự Ni giới Giáo III; NT.Yến Liên - Giáo phẩm Ni giới Giáo I.

Và có khoảng 130 chư Tôn đức Tăng từ sáu giáo đoàn Tăng và 190 chư Tôn đức Ni thuộc Ni giới Hệ phái, và các Giáo đoàn, Phân đoàn tham dự.

Bắt đầu Lễ Khai mạc khóa BDTT, đại diện chư Tăng Ni các Giáo đoàn, Phân đoàn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Thiền đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái về chứng minh và hướng dẫn khóa học.

Tiếp đến, TT. Giác Hoàng - Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Chánh Thư ký khóa BDTT,  thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự chư Tôn đức vào các Ban và thông qua Chương trình khóa BDTT năm nay.

Khóa BDTT kéo dài 7 ngày (từ 18-24 tháng 4 nhuần năm Canh Tý, nhằm 9-15/6/2020). Thời gian học mỗi ngày, sáng từ 8g00 đến 10g30; chiều: 13g30 đến 16g30.

Ban Chứng minh khóa BDTT có chư Tôn đức: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Phúc - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Lai - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.; Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Chức sự: Trưởng ban: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP. Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái. HT. Minh Bửu - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái. HT. Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang. HT. Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang. Ban Kiểm soát: HT. Giác Nhân - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái. TT. Giác Phổ - Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái. ĐĐ. Giác Phước - Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

Ban Thư ký Tăng: TT. Giác Hoàng (Chánh Thư ký). GĐ I: TT. Giác Hy, GĐ II: ĐĐ. Minh Tuế. GĐ III: ĐĐ. Giác Nhường (Nhuận). GĐ IV: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thái. GĐ V: ĐĐ. Giác Nhẫn. GĐ VI: ĐĐ. Minh Sỹ. Ban Thư ký Ni: NS. Tuệ Liên, NS. Hạnh Liên (GĐ IV), NS. Phấn Liên, SC. Minh Liên, SC. Liên Hòa (GĐ III), SC. Hạnh Liên (Ni giới Ngọc Phương), SC. Phương Liên (GĐ VI).

Tiếp đến, HT. Giác Toàn - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái ban đạo từ chứng minh khích lệ đại chúng tu học. Hòa thượng nhắc lại cho đại chúng, Hệ phái Khất sĩ ngày nay, tiền thân là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tu tập, hành đạo, phụng sự chúng sinh với tâm nguyện Nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Sau khi đức Tổ sư vắng bóng, chư Đức Thầy, các vị Trưởng lão tiếp nối, thành lập các Giáo đoàn Tăng Ni, tinh tấn hành đạo liên tục cho đến nay. Từ năm 1981, Hệ phái Khất sĩ là một trong chín tổ chức hình thành và đóng góp cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển bền vững.

Tịnh xá Trung Tâm, từ 1980 đến nay, liên tục tổ chức an cư cho chư Tăng sáu Giáo đoàn. Năm 2003, khóa BDTT được diễn ra, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì và các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp của đức Thế Tôn, hiểu rõ đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Thường trụ, đồng thời tạo cơ hội cho chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh. Trong khóa BDTT, Ban Tổ chức cũng mời chư Tôn đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ về triển khai các nghị định, luật lệ liên quan đến Tín ngưỡng tôn giáo.

Hòa thượng, một lần nữa, nhấn mạnh pháp hành đức Tổ sư đã xiển dương là “Nên tập sống chung tu học” trong tinh thần Tam tụ Lục hòa. Phần tu tập tự lợi, chư Tăng Ni Hệ phái chuyên cần hành trì thiền định trong tứ oai nghi, mọi lúc, mọi nơi, và luôn nằm lòng ý pháp: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là đức Phật.” (Chơn lý “Tu và Nghiệp”)

Và lời sau cùng, Hòa thượng khuyến khích: “Mong chư Tôn đức Tăng Ni các Giáo đoàn, mỗi năm, sắp xếp quang lâm chứng minh, dành thời giờ giảng dạy khóa BDTT và khóa An cư, cũng như tham dự khóa BDTT để học hỏi thêm, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, hoàn bị hành trang cho tự thân trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.”

Lễ Khai mạc khóa BDTT năm 2020 diễn ra khoảng một tiếng rưỡi và kết thúc lúc 9h40.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Lê Bê La: Gia đình tôi có truyền thống là Phật tử

Tin Phật sự 11:21 11/07/2020

Những nghệ sĩ nổi tiếng và là Phật tử chắc hẵn sẽ có những quan niệm, những tư tưởng sống hướng thượng, tư duy thánh thiện.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm: Bậc danh tăng của thời hiện đại

Tin Phật sự 09:21 11/07/2020

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm là một trong những bậc Tăng già có ảnh rất lớn không những đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Ngoài ra, Ngài còn là một vị học giả, một nhà tư tưởng nổi tiếng khắp thế giới, thường được mời tham dự các hội thảo học thuật trên thế giới.

Một quyết định nhân văn của Siem Reap - Campuchia

Tin Phật sự 08:34 11/07/2020

7/7/2020 vừa qua, thành phố Siem Reap – một trung tâm du lịch lớn của đất nước chùa tháp, nơi có kỳ quan Angkor Wat, đã quyết định cấm ăn thịt chó với chế tài nghiêm khắc bằng án hình sự và phạt tiền.

'Dấu vết' để lại trong vòng xoay kiếp luân hồi

Tin Phật sự 08:19 11/07/2020

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong cuộc sống.

Từ điển Phật học