Phật Giáo

Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương tạ đàn Pháp hội Dược Sư Thất châu

Thứ năm, 17/03/2016 | 05:08

Lúc 14h00 chiều mùng 07/02/Bính Thân (15/03/2016) tại tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang, sau một tuần lễ Khai đàn Pháp hội tụng kinh Dược Sư hàng đêm từ đàn 1 đến đàn 7, lễ Tạ đàn đã diễn ra thành kính trang nghiêm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.


Đại lão HT.Thích Trí Tâm chứng minh, niêm hương Tạ đàn Pháp Hội Dược Sư thất châu
ĐĐ.Thích Thiện Phước tuyên sớ
ĐĐ.Thích Thiện Huệ, gia trì niêm hương Tạ đàn Pháp hội Dược Sư thất châu
Chứng minh có Đại lão HT.Thích Trí Tâm- thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư. GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương; TT.Thích Thiện Tân, TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa trụ trì chùa Bửu Phước; chư Tôn Đức Ban kinh sư trú xứ tại Tổ đình  Nghĩa Phương và hơn 500 phật tử tham dự (ảnh)
Đông đảo phật tử tràng lam trang nghiêm tụng kinh Dược Sư
Lễ Tạ đàn Pháp hội Dược Sư thất châu tại tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống; Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi Lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chứng minh niêm hương bạch Phật; 

ĐĐ.Thích Thiện Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chủ sám tạ đàn; ĐĐ.Thích Thiện Pháp, chú sám tụng kinh Dược Sư; 
ĐĐ.Thích Thiện Huệ, gia trì niêm hương 
ĐĐ.Thích Thiện Huệ gia trì sái tịnh, làm lễ  phóng sinh cho hàng ngàn con chim trở về với thiên nhiên, Đăng đàn Tiểu thí bạc độ âm linh, âm hồn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, cầu nguyện cửu huyền thất tổ, bách tính tiên linh siêu sinh Tịnh độ, cầu âm siêu dương thái.
Lễ Tiểu thí cô hồn bạc độ âm linh
ĐĐ.Thích Thiện Huệ gia trì làm lễ quy y cho hàng ngàn con chim phóng sinh
Chư Tôn đức Ban kinh sư Đăng đàn Tiểu thí âm hồ cô hồn chiến sĩ trận vong đồng bào tử nan...

Trí Bửu

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z