Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Kinh Bách Dụ: Đường cống Ma Ni

Thưở xưa, có người thông dâm với vợ người khác. Hai người đang ân ái trong phòng thì người chồng trở về. Phát giác trong phòng có gian phu, anh dừng lại ngoài cửa rình chờ tình nhân của vợ ra để hạ sát.

Thưở xưa, có người thông dâm với vợ người khác. Hai người đang ân ái trong phòng thì người chồng trở về. Phát giác trong phòng có gian phu, anh dừng lại ngoài cửa rình chờ tình nhân của vợ ra để hạ sát.

Vợ anh nói với tình nhân:

-Chồng em đã biết, không còn chỗ nào để anh thoát được, chỉ có ma ni mới có thể thoát ra thôi.

Ý dâm phụ muốn tình nhân mình trốn ra ngoài bằng đường cống, nhưng kẻ dâm phu kia hiểu lầm là ngọc ma ni, nên cứ quanh quẩn trong phòng tìm kiếm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không biết ma ni ở đâu, anh liền nói:

Tìm không được ngọc ma ni, chắc tội không thể thoát thân được.

Trong giây lát, anh bị chồng của dâm phụ xông vào giết chết.

Lời bàn:

Mẩu chuyện này dụ rằng:

Có người nói:

-Trong sanh tử, vô thường, khổ, không, vô ngã, nếu lìa thường kiến và đoạn kiến, ở trung đạo ắt được giải thoát.

Kẻ quê mùa hiểu lầm lại tìm cầu xem thế giới có ngằn mé hay không có ngằn mé, chúng sanh có ngã hay vô ngã, cuối cùng không thể quán được lý trung đạo. Thình lình vô thường đến, họ bị đọa vào ba đường ác. Như kẻ dâm phu kia, tìm cầu châu ma ni, bị người giết chết.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào?

Kinh Phật 14:25 26/06/2022

Hỏi: Con thưa Thầy, con nghe nói là có pháp tu tịnh khẩu, vậy tu tịnh khẩu là tu như thế nào thưa Thầy?

Niệm Phật thế nào để phước sanh vô lượng?

Kinh Phật 14:13 26/06/2022

Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Kinh Phật 13:07 26/06/2022

Kinh sách ghi lại lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, thực sự quý báu trong đời nên gọi là Pháp bảo. Người đệ tử Phật nhờ đọc kinh sách mà biết được lời Thế Tôn dạy, biết pháp để tu nên chúng ta luôn trân trọng, kính quý và biết ơn giáo pháp.

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ bi và trí tuệ

Kinh Phật 10:55 26/06/2022

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đối, vững chắc về tâm linh và đạo đức muôn đời của nhân loại.