Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Kinh Bách Dụ: Cất giấu bông tai của con

Thưở xưa, có hai cha con nọ có việc cùng đi sang nơi khác. Trên đường đi thình lình bị giặc cướp chặn đường, định giật đồ. Thấy thế, người cha sợ giật mất bông tai của con, bèn nhanh tay gỡ cất.

Thưở xưa, có hai cha con nọ có việc cùng đi sang nơi khác. Trên đường đi thình lình bị giặc cướp chặn đường, định giật đồ. Thấy thế, người cha sợ giật mất bông tai của con, bèn nhanh tay gỡ cất. Nhưng đôi bông quá chặt, không gỡ ra được, ông liền lấy dao chặt đầu con mình để giấu đôi bông tai vàng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chốc lát, giặc cướp bỏ đi, người cha lấy đầu con ráp lại. Nhưng than ôi! Đầu đã lìa khỏi cổ, làm sao ráp lại được.

Người ngu như thế bị người đời chê cười.

Lời bàn:

Mẩu chuyên này dụ cho người thiếu trí huệ, vì chút danh lợi bày các thứ hý luận. Như nói: Có đời này và đời sau, không có đời này và đời sau, có thân trung ấm, không có thân trung ấm, có tâm số pháp, không có tâm số pháp, không có các thứ vọng tưởng, thì không thể đạt được pháp bảo. Khi người khác dùng luận đúng như pháp phá hý luận của họ, họ lại nói:

Trong luận của tôi không có nói như thế.

Người ngu ấy vì chút danh lợi mà cố nói dối, làm mất đạo quả Sa- môn, sau khi chết, bị đọa vào ba đường ác. Như người cha ngu si kia, vì chút danh lợi mà chặt đầu con.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Kinh Phật 16:25 23/06/2022

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Nương tựa Đức Phật Dược Sư

Kinh Phật 15:10 23/06/2022

Là người con Phật, hẳn nhiên, ai cũng từng nghe đến hồng danh Đức Phật Dược Sư được xưng tụng là "Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật".

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng

Kinh Phật 14:36 23/06/2022

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ, hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên.

"Tất cả các pháp từ tâm sinh" và "Cảnh tùy tâm chuyển" có nghĩa là gì?

Kinh Phật 14:26 23/06/2022

Con xem kinh sách có câu: "Tất cả các pháp từ tâm sinh" và "Cảnh tùy tâm chuyển" con chưa rõ hai câu này, có phải chỉ cần tâm thanh tịnh hiền lương thì có thể thay đổi được sự việc tốt hơn phải không Thầy?