Phật Giáo

Lai Châu: Khóa tu một ngày an lạc nơi vùng phên dậu Tổ Quốc

Thứ năm, 22/08/2016 | 08:49

Ngày 21 tháng 8 năm 2016 (19/07/Bính Thân), các phật tử tỉnh Lai Châu đã vân tập về trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu để tham dự khoá tu một ngày an lạc dưới sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng.

Đúng 8h30 nhận lời tha thiết cầu thỉnh của hàng phật tử tại gia, ĐĐ.Thích Trúc Bảo Việt đã quang lâm đạo tràng truyền trao Tam quy, ngũ giới và Bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh.
 
Sau đó, với lòng tri ân vô hạn hai đấng sinh thành đại chúng cùng tụng Kinh Vu Lan Bồn, nguyện đem công đức thực hành chính pháp hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ nương nhờ phúc báu tu tập này mà được siêu sinh cảnh giới lành, sớm gặp Phật pháp để tu hành cho đến ngày thành tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
 
Buổi chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Trúc Bảo Việt đã có một thời pháp thoại ngắn giảng giải về Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Trong thời pháp Đại đức giảng trạch: "Căn bản đạo đức hiếu là đứng đầu, nếu không tu tâm hiếu thì dù tu pháp môn gì cũng không bao giờ đến đích. Đặc biệt là những người con Phật chúng ta càng phải nêu cao phẩm hạnh này. Và sự báo hiếu chân thật là chúng ta phải thực hành lời Phật dạy, đem giáo pháp của Ngài làm lan toả tới tất cả muôn loài chúng sinh".
 
Thời pháp thoại tuy ngắn ngủi nhưng đã phần nào thêm tư lương trên bước đường tu học Phật pháp.

Chùa Ba Vàng
Ba Vàng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z